Groen gas, ook hier zijn vele ontwikkelingen te rapporteren ….

Groen gas, ook hier zijn vele ontwikkelingen te rapporteren ….

Groen gas, ook hier zijn vele ontwikkelingen te rapporteren ….

Productie groen gas fors gestegen in 2018
Lees meer in artikel van Duurzaam bedrijfsleven ….

Rapport (*) Green Liaisons (“Hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen – Contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050”)
(*): in opdracht van: KVGN, Groen Gas Nederland, TKI Nieuw Gas, GasTerra en Gasunie
Nederland kan in 2030 ca. 2,6 miljard m3 groen gas produceren, en ongeveer 11 miljard m3 in 2050.
Dat is fors meer dan de ruim 100 miljoen m3 die de netbeheerders in 2017 transporteerden.
Lees meer ….

In 2030: 2 BCM groen gas potentieel beschikbaar voor bebouwde omgeving in NL
In een workshop ‘Groen gas’ (**), gehouden in november 2018 in Den Haag, werd gemeld dat het mogelijk is om de productie en levering van groen gas in 2030 zodanig hoog te krijgen dat ca. 2 BCM voor de bebouwde omgeving beschikbaar kan worden gemaakt.
(**) workshop werd gehouden als onderdeel van de Vervolgbijeenkomst Advisory Board Industrietafel in het kader van de activiteiten m.b.t. het Nederlandse klimaatakkoord.

Navigant/Ecofys rapport: Gas for Climate
Hier is al eerder door ons over gerapporteerd. De werkzaamheden van o.m. Navigant/Ecofys laat de enorme potentie van groen gas in Europa zien.
Dus als we praten over gebruik van groen gas in Nederland, laten we dan ook de import factor meenemen.
Lees meer ….

Groen Gas Nederland en CE Delft: Geslaagde toets op Klimaatakkoord-plannen groen gas in NL
Rapport stelt dat groen gas een realistisch potentieel in Nederland heeft van 70 PJ (2 miljard m3) per jaar in 2030. Dat levert een CO2-emissiereductie op van 3,6 Mton per jaar, plus 1-2 Mton per jaar aan negatieve emissies.
Lees meer ….

Groen Gas Nederland
In ieder geval is het de moeite waard de groen gas ontwikkelingen nauw te volgen via de website van Groen Gas Nederland; klik hier voor meer informatie.

Tenslotte
De verschillende studies en routekaarten laten soms verschillende getallen en beelden zien. Hetgeen voor vele mensen moeilijk te volgen is.
Maar dit alles laat echter wel zien dat groen gas, naast waterstof, een hele belangrijke bijdrage kan (gaan) leveren aan de energietransitie.
Meer informatie volgt spoedig.