Wereldwijd veel aandacht voor klimaat en CO2 problematiek; 5 voorbeelden ….

Wereldwijd veel aandacht voor klimaat en CO2 problematiek; 5 voorbeelden ….

Wereldwijd veel aandacht voor klimaat en CO2 problematiek; 5 voorbeelden ….

UN Emissions Gap Report 2018: duidelijke waarschuwing dat onze inspanningen om CO2 te reduceren SIGNIFICANT omhoog moeten
“De huidige verplichtingen uitgedrukt in de NDC’s zijn onvoldoende om de emissiekloof in 2030 te overbruggen. Technisch gezien is het nog steeds mogelijk om de kloof te dichten om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde beneden de 2° C en 1,5° C blijft, maar als de ambities van NDC niet worden opgevoerd vóór 2030, dan kan het overschrijden van het doel van 1,5 ° C niet langer worden vermeden. Meer dan ooit is ongekende en urgente actie vereist door alle landen. De beoordeling van acties door de G20-landen geeft aan dat dit nog moet gebeuren; in feite nam de wereldwijde CO2-uitstoot in 2017 toe na drie jaar stagnatie “. Lees meer …

Global Carbon rapport: globale uitstoot van CO2 zal in 2018 waarschijnlijk weer toenemen tov 2017 (2,7%); het tweede jaar op rij dat de uitstoot stijgt (in 2017 was de groei 1,6%)
Lees meer ….

CE Delft stelt dat Nederland zijn CO2-doelstelling van 25 procent reductie in 2020 met 10 procent dreigt te missen
Lees meer ….

COP24 Katowice December 2018
De VN-klimaattopconferenties, of de zogenaamde COP (Conference of the Parties), zijn mondiale conferenties waar wordt onderhandeld over klimaatbeleid. Lees meer …

IEA: World Energy Outlook 2018
WEO 2018 beschrijft onder meer wereldwijde energietrends en wat de mogelijke impact is die ze zullen hebben op vraag en aanbod, CO2 emissies, luchtvervuiling en toegang tot energie. Lees meer ….