Energie Portfolio

Naast de activiteiten van Aarten Energy Solutions (AES) nemen de AES aandeelhouders ook actief deel aan de volgende bedrijven en zijn betrokken bij kennisplatforms:

EnShared

Doordat hernieuwbare energie een steeds belangrijker maatschappelijke oplossing wordt, is EnShared van mening dat consumenten en ondernemers het best geschikt zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen energievoorziening. Daarom helpt EnShared huishoudens, (lokale) ondernemers en overheidsinstanties bij het vinden van oplossingen voor hernieuwbare energie. EnShared is geen traditionele energieproducent, maar biedt klanten betaalbare en betrouwbare diensten en advies om hen te helpen hun eigen duurzame energievoorziening te ontwikkelen en te beheren.
Lees verder.

Zonatlas

Zonne-energie is een belangrijke hernieuwbare energiebron die voldoet aan veel van de uitdagingen waarmee de wereld momenteel geconfronteerd wordt. Het installeren van zonnepanelen is echter een steeds moeilijker wordende taak. Zonatlas helpt daarom huishoudens door het zonne-energie potentieel van elk dak in Nederland te tonen. Het berekent het zonnepotentieel, de mogelijkheden en het financiële rendement van alle Nederlandse daken op een zeer nauwkeurige en toegankelijke manier. Zonatlas biedt huishoudens onafhankelijke informatie om hen te ondersteunen in hun keuzes voor duurzame (zonne-energie) energie.
Lees verder.

logo KP NKL

Kennisplatforms

Thijs Aarten is sinds jaren betrokken bij diverse kennisplatforms voor duurzame energie. Thijs is thans lid van het bestuur van het 'Nationale Kennisplatform Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen' (NKL). In het verleden was hij betrokken bij '(pilot) Kennisplatform Windenergie' en het 'Kennisplatform Elektromagnetische velden en Gezondheid'. Elk platform verbindt effectief de stakeholders met het doel om concrete bijdragen en oplossingen te vinden voor de verschillende uitdagingen op het gebied van energietransitie. Zij betrekken de samenleving en geven de diverse stakeholders een stem.
Lees verder.

IFL

Thijs Aarten is Strategy Counsel van het ‘Institute for Future of Living (IFL)’; voor meer details over het IFL, zie: https://instituteforfutureofliving.org/

IFL stelt het volgende op de website:

“One of the most important challenges for cities and communities is working together and sharing knowledge. This is where the Institute for Future of Living can lend a hand. We are a not-for-profit organization with city members around the world. We facilitate collaboration between cities & regions and businesses, aimed at improving smart, sustainable and scalable solutions. By building on experiences and solutions from other countries and cultures, everyone will learn and improve more rapidly. Together we turn ambitions into joint actions in the global playing field”.

Elektrisch vervoer, Kennisplatforms, NL, Portfolio NL
Van Roel Aarten / oktober 12, 2017

Benchmark 2017: van kosten reductie naar professionele markt

Introductie Volwassenheidsmodel Publiek Laden Elektrisch Vervoer NKL – Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur presenteert de resultaten van de Kostenbenchmark 2017. De kostendaling...

Lees verder
EnShared NL, NL, Portfolio NL, Schone energie, Zonne energie
Van Roel Aarten / september 22, 2017

EnShared product: Postcoderoos beheer module

Een postcoderoos project maakt het mogelijk voor lokale energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaren (VvE’s) om energie uit zonnestroom administratief te...

Lees verder
NL, Portfolio NL, Schone energie, Zonatlas NL, Zonne energie
Van Roel Aarten / juli 21, 2017

Ook façades van gebouwen hebben veel Zonpotentie

De technologische ontwikkeling van nieuwe generatie zonnepanelen maakt grote sprongen voorwaarts. Denk aan zonnecellen verwerkt in dakpannen, glazenpuien die energie...

Lees verder