Energy Common

Stichting ECI: “Virtual Energy Plants through Energy Commons”

Stichting ECI: “Virtual Energy Plants through Energy Commons”

We verwijzen graag naar de website van de stichting Energy Commons Institute (ECI) die een Position Paper heeft gepubliceerd: “Virtual Energy Plants through Energy Commons”.

Dit Position Paper beschrijft op hoofdlijnen het ECI gedachtegoed. Het is een belangrijke aanzet om samen Energy Commons op te zetten en technologie daarvoor in co-creatie te ontwikkelen en slim toe te passen. Lees meer ….

Energy Common Leidschendam-Voorburg

Energy Common Leidschendam-Voorburg

The cooperative Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) was established on February 6, 2020. The foundation Energy Commons Institute (ECI) has assisted in the establishment and continues to support this Energy Common.
After all, “doing together” makes us stronger. Read more on the EC-LV website.