Fossiele energie

IEA artikel: Subsidies voor fossiele brandstoffen creëren een ongelijk speelveld voor schone energie

IEA artikel: Subsidies voor fossiele brandstoffen creëren een ongelijk speelveld voor schone energie

Het blijft de moeite waard om regelmatig IEA artikelen en commentaren op verschillende energieontwikkelingen te lezen.

In een recent artikel van de IEA (klik hier voor details) benadrukken de auteurs dat subsidies voor fossiele brandstoffen een ongelijk speelveld creëren voor schone energie. IEA organisatie observeert de energieprijzen die consumenten over de hele wereld betalen en vergelijkt deze met zogenaamde referentieprijzen. Op deze manier schat IEA de omvang van subsidies in de tijd.

In het kader van het streven naar een duurzame wereld laat dit artikel zien dat er internationaal nog heel wat werk aan de winkel is.

(IEA: International Energy Agency)

27 mei 2020: IEA: “De COVID-19 crisis veroorzaakt de grootste daling van de wereldwijde energie-investeringen in de geschiedenis”

27 mei 2020: IEA: “De COVID-19 crisis veroorzaakt de grootste daling van de wereldwijde energie-investeringen in de geschiedenis”

Een zorgwekkende boodschap aangezien dit negatieve gevolgen kan hebben voor de benodigde duurzame energiegroei. Aan de andere kant kan de COVID-19 crisis ons helpen met een sterkere focus op een duurzame wereld waar zonne- en windenergie belangrijke bouwstenen zijn voor onze toekomst.

Ja, we realiseren ons dat wanneer de balansposities van grote energiebedrijven worden aangetast, dit een impact kan hebben op investeringen in duurzame energie. Decentrale duurzame energieopwekking, door investeringen van individuele huiseigenaren, MKB, en woningcorporaties, kan echter een positieve impuls geven aan de behoeften van onze samenleving.

Lees meer over het IEA-persbericht, door hier te klikken ……

IEA lanceert nieuwe “Methane Tracker”

IEA lanceert nieuwe “Methane Tracker”

IEA heeft een nieuwe “Methane Tracker” gelanceerd, die een globaal beeld geeft van methaanemissies, en acht industriegebieden in meer dan zeventig landen bestrijkt.
Deze tool biedt actuele schattingen van de huidige olie- en gas methaanemissies, op basis van de best beschikbare gegevens.
Lees verder ….

Als men het bovenstaande leest, bekijk dan ook de “Climate Action Tracker”. Het plaatst alles in een interessante context.
In een vorige blog hebben we uitgebreid over deze tool gerapporteerd; klik hier.
Lees verder ….

Concept Klimaat akkoord NL

Concept Klimaat akkoord NL

Doorrekening Klimaatakkoord | 1 miljard extra investeringen nodig in elektriciteitsnet voor zonne-energie in Noord-Nederland
Een artikel in Solar magazine, met bovengenoemd ‘kop’, gepubliceerd 13 maart 2019 maakt bij ons wel wat los.

QUOTE ‘Als de groei van zonne-energie doorzet, moet in Noord-Nederland 1 miljard extra geïnvesteerd worden in het elektriciteitsnet om zonnepanelen aan te sluiten. Dit blijkt uit de doorrekening van het Klimaatakkoord.
Dit concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’. Dit rapport bevat de doorrekening van de effecten van het Ontwerp Klimaatakkoord dat in december is gepresenteerd.
De netwerkkosten zijn in beeld gebracht door TenneT en de 3 grootste regionale netbeheerders Stedin, Enexis en Liander. Daarbij is uitgegaan van aannames over de invulling van de productie van hernieuwbaar en ontwikkeling van de vraag die zijn afgestemd met het PBL. ‘Er is meegenomen dat er extra investeringen van circa 1 miljard euro in het hoogspanningsnetwerk nodig zijn indien zon-pv in Noord-Nederland groeit naar een capaciteit van 3 tot 4 gigawattpiek’, schrijft het PBL. ‘Vanaf 3 à 4 gigawattpiek zon-pv in Noord-Nederland is er extra transportcapaciteit nodig op het extra hoogspanningsnet (EHS), waardoor de investeringen circa 1 miljard euro hoger uitvallen.’ UNQUOTE

Het is toch al zo lang bekend dat er meer geïnvesteerd moet worden in onze infrastructuur. De schrijver van deze blog die, als voormalig directeur/CEO van KEMA en voormalig CEO van Ecofys, kennis heeft van deze onderwerpen, vraagt zich af waarom ons gezamenlijke voorspellingsvermogen niet in tijdige acties heeft geresulteerd. We hebben de kennis en moeten dus toch in staat zijn om maatschappij slimme oplossingen tijdig te kiezen en implementeren.
Aan de andere kant; deze problematiek geeft ruimte voor mooie alternatieven, zoals Opslag ! Immers, flexibiliteit en dus opslag is essentieel in de energie transitie. Vanwege die reden is een gerelateerd bedrijf, EnShared, lid van het Flexiblepower Alliance Network.

NVDE: Onderzoek ECN: Klimaatakkoord kan ruim 70.000 banen creëren
Interessant artikel; lees meer …..

CPB: Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord
De recente doorberekening ontwerp-Klimaatakkoord van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien wat de implicaties zijn van het bestaande klimaatbeleid en de verschillende plannen die het kabinet wil nemen, richting 2030.
Volgens de doorberekening wordt de gewenste CO2-reductie met de bestaande plannen niet gehaald, blijft de industrie achter in klimaattermen en worden vooral de lage inkomensgroepen getroffen in hun portemonnee. Het Kabinet reageerde hierop door bekend te maken dat de verhoging op de energiebelasting vanaf 2020 wordt teruggedraaid en door het instellen van een (nog nader te bepalen) ‘CO2-heffing’ voor bedrijven.
Lees meer ….

Rol van gas vs aardgas

Rol van gas vs aardgas

Er verschijnen vele artikelen in de media, die voor de gemiddelde huiseigenaar behoorlijk verwarrend kunnen overkomen. Wij hebben al eerder gecommuniceerd dat er een gebalanceerd aanpak voor gas nodig is. En dat heel Nederland all-electric (wat betreft woningen) geen realistisch scenario is. Natuurlijk kunnen en zullen bepaalde (nieuwbouw) wijken aardgasvrij kunnen. Maar ook zullen diverse gebieden nog lang van het aardgas blijven gebruiken in combinatie met andere duurzaamheidsmaatregelen.

Het is belangrijk om de rol van duurzame gassen nader onder het voetlicht te brengen. Groengas en waterstof. Vooral groengas kan al goed in de huizen worden gebruikt en er zijn al diverse effectieve oplossingen. We hebben in ‘t algemeen een goed gasnet waar we nog veel jaren goed en slim van gebruik kunnen maken.  Lees ook ….

Dan is er het werk dat op Europees niveau plaatsvindt door “Gas for Climate”; “Gas and its infrastructure are important today and continue to be important in 2050, provided that a shift takes place towards renewable and low carbon gas to meet the Paris Agreement target of limiting global temperature rise to well below 2 degrees. Gas for Climate: a path to 2050 advocates an affordable solution in the transition to a sustainable energy system.Lees meer ….

Het is de moeite waard om een Ecofys rapport van 15 febr. 2018 te lezen; in de samenvatting staat onder meer: “To achieve the Paris Agreement target of limiting global temperature increase to well below two degrees, a major redesign of the energy system is required. This study by Ecofys, a Navigant company, explores the role of gas in a fully decarbonised energy system by 2050. We conclude that it is possible by 2050 to scale up renewable gas (biomethane and renewable hydrogen) production in the EU to a quantity of 122 billion cubic metres by 2050. We also conclude that using this gas with existing gas infrastructure, smartly combined with renewable electricity in sectors where it adds most value, can lead to €138 billion societal cost savings annually compared to decarbonisation without a role for renewable gas”.

In aantocht: een financiering die huiseigenaren zonder kosten van het gas af helpt

In aantocht: een financiering die huiseigenaren zonder kosten van het gas af helpt

In Heerhugowaard start een unieke proef, die grote delen van Nederland kan helpen om woonwijken aardgasvrij te maken. Voor het eerst krijgen eigenaren van koopwoningen, in een buurt met verder huurhuizen, van een corporatie het aanbod om gezamenlijk energieneutraal te worden.

Het gaat om 14 woningeigenaren, die wonen binnen een blok van 97 huurhuizen. Om ze te laten toehappen krijgen ze een aantrekkelijk, kant en klaar aanbod. Technisch én financieel.

Lees het artikel op Trouw

Bron: Trouw