Klimaatbeleid

Laatste IPCC rapport over Klimaatverandering

Laatste IPCC rapport over Klimaatverandering

Er is veel geschreven en gezegd in de media, maar we willen de lezers van deze blog op de volgende link wijzen. Raadpleeg voor het rapport, de samenvatting, de volledige inhoud en andere informatie: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM . Opmerking: IPCC staat voor “The Intergovernmental Panel on Climate Change”.

De conclusies zijn zeer helder en voor een groot deel al bekend bij velen van ons die zich richten op klimaatveranderingen en vereiste acties. Enkele citaten van het IPCC zijn hieronder vermeld. Ook de moeite waard om te lezen en te bestuderen is de regionale informatie, die in detail kan worden bestudeerd in de nieuw ontwikkelde “Interactieve Atlas” van IPCC (https://interactive-atlas.ipcc.ch/).

In de media lezen we soms verschillende kritieken op het IPCC-rapport. Sommigen stellen dat de scenario’s te pessimistisch zijn, enz. We hebben hier maar één simpele reactie op: “Als de patiënt ziek is en de oorzaken niet 100% bekend zijn, moeten alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de patiënt blijft leven en dat er geen onnodige risico’s worden genomen”. Wereldwijd worden de IPCC-rapporten als leidend beschouwd; ook omdat er internationale consensus moet zijn voordat ze worden gepubliceerd.

Het IPCC-rapport zal hopelijk later dit jaar het middelpunt vormen van de COP26 (UN Climate Change Conference) in Glasgow; voor details over de COP26 verwijzen we graag naar:  https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference .

Enkele citaten van IPCC, en ze zijn “cursief” gedrukt en in de Engelse taal gelaten, om de essentie van de verstrekte boodschap niet verloren te laten gaan:

 • “Many of the changes observed in the climate are unprecedented in thousands, if not hundreds of thousands of years, and some of the changes already set in motion—such as continued sea level rise—are irreversible over hundreds to thousands of years.”
 • “However, strong and sustained reductions in emissions of carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases would limit climate change. While benefits for air quality would come quickly, it could take 20-30 years to see global temperatures stabilize.”
 • Faster warming:
  • “The report provides new estimates of the chances of crossing the global warming level of 1.5°C in the next decades, and finds that unless there are immediate, rapid and large-scale reductions in greenhouse gas emissions, limiting warming to close to 1.5°C or even 2°C will be beyond reach.”
  • “The report shows that emissions of greenhouse gases from human activities are responsible for approximately 1.1°C of warming since 1850-1900, and finds that averaged over the next 20 years, global temperature is expected to reach or exceed 1.5°C of warming. This assessment is based on improved observational datasets to assess historical warming, as well progress in scientific understanding of the response of the climate system to human-caused greenhouse gas emissions.”
 •  Every region facing increasing changes:
  • “Many characteristics of climate change directly depend on the level of global warming, but what people experience is often very different to the global average. For example, warming over land is larger than the global average, and it is more than twice as high in the Arctic.”
  • “The report projects that in the coming decades climate changes will increase in all regions. For 1.5°C of global warming, there will be increasing heat waves, longer warm seasons and shorter cold seasons. At 2°C of global warming, heat extremes would more often reach critical tolerance thresholds for agriculture and health, the report shows.”
  • “But it is not just about temperature. Climate change is bringing multiple different changes in different regions – which will all increase with further warming. These include changes to wetness and dryness, to winds, snow and ice, coastal areas and oceans. For example:
   • Climate change is intensifying the water cycle. This brings more intense rainfall and associated flooding, as well as more intense drought in many regions. 
   • Climate change is affecting rainfall patterns. In high latitudes, precipitation is likely to increase, while it is projected to decrease over large parts of the subtropics. Changes to monsoon precipitation are expected, which will vary by region.
   • Coastal areas will see continued sea level rise throughout the 21st century, contributing to more frequent and severe coastal flooding in low-lying areas and coastal erosion. Extreme sea level events that previously occurred once in 100 years could happen every year by the end of this century.
   • Further warming will amplify permafrost thawing, and the loss of seasonal snow cover, melting of glaciers and ice sheets, and loss of summer Arctic sea ice.
   • For cities, some aspects of climate change may be amplified, including heat (since urban areas are usually warmer than their surroundings), flooding from heavy precipitation events and sea level rise in coastal cities.”
 • Human influence on the past and future climate:
  • “The report also shows that human actions still have the potential to determine the future course of climate. The evidence is clear that carbon dioxide (CO2) is the main driver of climate change, even as other greenhouse gases and air pollutants also affect the climate.”
  • “Stabilizing the climate will require strong, rapid, and sustained reductions in greenhouse gas emissions, and reaching net zero CO2 emissions. Limiting other greenhouse gases and air pollutants, especially methane, could have benefits both for health and the climate,” according to the IPCC report.
IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

In dit IEA rapport wordt vermeld dat steden goed zijn voor meer dan 50% van de wereldbevolking, 80% van het wereldwijde BBP, twee-derde van het wereldwijde energieverbruik en meer dan 70% van de jaarlijkse wereldwijde koolstofemissies. IEA denkt dat deze factoren de komende decennia aanzienlijk zullen toenemen: naar verwachting zal in 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in steden wonen, wat resulteert in een enorme groei van de vraag naar stedelijke energie-infrastructuur. Lees meer door hier te klikken ……

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen vastgesteld om voor de EU het klimaat-, energie-, landgebruik-, vervoer- en belastingbeleid geschikt te maken om zo de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Over deze plannen is al heel wat in de media verschenen, maar we verwijzen alleen naar de volgende link, die de details duidelijk laat zien. Klik hier voor meer informatie……

IEA artikel: Subsidies voor fossiele brandstoffen creëren een ongelijk speelveld voor schone energie

IEA artikel: Subsidies voor fossiele brandstoffen creëren een ongelijk speelveld voor schone energie

Het blijft de moeite waard om regelmatig IEA artikelen en commentaren op verschillende energieontwikkelingen te lezen.

In een recent artikel van de IEA (klik hier voor details) benadrukken de auteurs dat subsidies voor fossiele brandstoffen een ongelijk speelveld creëren voor schone energie. IEA organisatie observeert de energieprijzen die consumenten over de hele wereld betalen en vergelijkt deze met zogenaamde referentieprijzen. Op deze manier schat IEA de omvang van subsidies in de tijd.

In het kader van het streven naar een duurzame wereld laat dit artikel zien dat er internationaal nog heel wat werk aan de winkel is.

(IEA: International Energy Agency)

IEA laatste rapport: “pathway to net zero by 2050 is narrow but achievable”

IEA laatste rapport: “pathway to net zero by 2050 is narrow but achievable”

Ondanks een interessant recent artikel in het FD (*), door Mathijs Bouman, over de nauwkeurigheid van voorspellingen door IEA, blijf ik de IEA-rapporten zeer de moeite waard vinden om te lezen en over te reflecteren. Er bestaat inderdaad een potentieel gevaar dat, in het geval prognoses te pessimistisch zijn, dit tot ongewenste acties kan leiden. Toch is het beter om voorzichtig te zijn, dan te optimistisch met alle negatieve gevolgen van dien. (*): het artikel gepubliceerd in FD op 15 mei 2021 gaf de mening van een columnist dat de opmars van zonne-energie stelselmatig wordt onderschat door het IEA.

Het IEA rapporteerde onder meer de volgende inzichten (en deze zijn bewust in de originele Engelse taal hieronder vermeld):

“Climate pledges by governments to date – even if fully achieved – are well short of what’s required to bring global energy-related carbon dioxide emissions to net zero by 2050.”

“Our pathway requires the immediate and massive deployment of all available clean and efficient energy technologies. That includes annual additions of solar PV to reaching 630 gigawatts by 2030, and those of wind power reaching 390 gigawatts. Together, that’s four times the record level set in 2020.”

“Most of the global reductions in CO2 emissions between now and 2030 in our net zero pathway come from technologies already on the market today. But in 2050, almost half the reductions come from technologies that are currently only at the demonstration or prototype phase. This calls for major innovation progress this decade.”

Voor meer informatie, klik hier.

Enkele relevante quotes uit de Global Energy Review 2021 van IEA

Enkele relevante quotes uit de Global Energy Review 2021 van IEA

 • “A rise in CO2 emissions of almost 5% in 2021 compared to 2020.”
 • “Global energy demand is set to increase by 4.6% in 2021, more than offsetting the 4% contraction in 2020 and pushing demand 0.5% above 2019 levels.”
 • “Demand for renewables grew by 3% in 2020 and is set to increase across all key sectors – power, heating, industry and transport – in 2021. The power sector leads the way, with its demand for renewables on course to expand by more than 8% in 2021.”
 • “Solar PV and wind are expected to contribute two-thirds of renewables’ growth.”

Stof tot nadenken bij het lezen van het laatste bericht van de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, gemaakt bij de opening van de recente “Leaders’ Summit on Climate”, die leiders overal opriep om dringende klimaatmaatregelen te nemen: “Mother Nature is not waiting”. “We need a green planet — but the world is on red alert.” Klik hier voor meer details.

Voor meer details verwijzen we graag naar: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021

IEA-COP26 Net Zero Summit op 31 maart 2021

IEA-COP26 Net Zero Summit op 31 maart 2021

Wij raden lezers aan om de samenvatting en video van IEA te raadplegen door op de bijgevoegde link te klikken.

De Summit is een belangrijk evenement op weg naar COP26 in Glasgow in november 2021. Het bracht besluitvormers en vertegenwoordigers van meer dan 40 landen samen, die samen meer dan 80% van het mondiale BBP, de bevolking en de emissies vertegenwoordigen. De nadruk lag op de cruciale behoefte aan internationale samenwerking en beleidsimplementatie om transities naar schone energie te versnellen. Op 18 mei a.s. publiceert IEA een uitgebreide routekaart voor de wereldwijde energiesector om “net-zero emissions” in 2050 te bereiken. Goed om deze belangrijke ontwikkelingen te blijven volgen.

 

Rol van kernenergie in de energietransitie

Rol van kernenergie in de energietransitie

Wij lazen met interesse een artikel in het FD (31 maart 2021), waarin D66-prominenten een volgende kabinet adviseren om serieus naar een rol voor kernenergie te kijken vanaf 2030. Ons advies is wel om dit vanuit een Europees perspectief te doen.

Wij willen de politici en lezers van deze website daarom graag aanbevelen om ook de studie van de European Climate Foundation (ECF) uit 2010 door te nemen. In eerdere blogs hebben we hier al vaker over geschreven, maar we maken graag nogmaals verwijzing naar de website Roadmap 2050; https://www.roadmap2050.eu/. In de diverse rapporten (Roadmap 2050 (klik hier), Power Perspective 2030 (klik hier)) wordt ook de rol van kernenergie goed beschreven. Wij begrijpen de zorgen en vragen over hoe om te gaan met radioactief afval, maar we denken dat hiervoor verantwoorde oplossingen mogelijk (zullen) zijn.

Nederland: discussie over afbouw salderingsregeling

Nederland: discussie over afbouw salderingsregeling

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen definitief controversieel verklaard. De wet wordt pas in de Tweede Kamer behandeld na de verkiezingen van 17 maart 2021.

Deze ontwikkeling brengt onzekerheid voor individuele huishoudens en bedrijven. Aan de andere kant weet men dat er vol op zonenergie moet worden ingezet. Als onderdeel van een noodzakelijke energietransitie en nodig voor het halen van de klimaatdoelen. Dus we mogen ervan uitgaan dat het interessant blijft voor huishoudens en bedrijven om te investeren in zonenergiesystemen.

Volg de ontwikkelingen via de goede nieuwsbrieven van “Solar Magazine”; klik hier voor meer informatie.

EU (nieuw) Klimaatdoelstellingsplan 2030

EU (nieuw) Klimaatdoelstellingsplan 2030

De Europese Commissie zegt op haar website:

Quote

Klimaatdoelstellingsplan 2030

Met het Commissievoorstel voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% vóór 2030 is Europa op de goede weg om tegen 2050 klimaatneutraal te worden

Op basis van een uitvoerige effectbeoordeling heeft de Commissie voorgesteld de EU-uitstoot van broeikasgassen sterker te verlagen dan gepland en deze ambitieuzere doelstelling voor de komende tien jaar te kiezen. De beoordeling laat zien hoe alle sectoren van de economie en de samenleving hieraan kunnen bijdragen en welke beleidsmaatregelen nodig zijn om het nieuwe doel te bereiken.

Doelstellingen

 • Een ambitieus en kostenefficiënt parcours uitzetten naar klimaatneutraliteit in 2050
 • Groene banen stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen verder verlagen zonder dat dit ten koste van de groei gaat
 • Internationale stimuleren hun ambitie te verhogen om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken en zo de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen

Unquote

Met deze laatste reductie nemen de ambities van de EU significant toe: eerder was een reductie van 40 procent afgesproken. Goed nieuws dus !

Maar er is veel werk aan de winkel om dit te bereiken. Dit nieuwe plan biedt ons echter verschillende kansen.

Lees meer …..