NL

Onze wereld en vrijheid

Onze wereld en vrijheid

Op het Engelse deel van deze website is de volgende blog geplaatst, en we hebben deze blog bewust niet vertaald.

Quote

Recent and shocking events in the Ukraine show us once again that safety and security are too often taken for granted. Our deepest sympathy and fullest support go to the Ukrainian people. But the events also show that we must be continuously alert to safeguard our precious freedom.

Our prime focus is on the people in the Ukraine, the injured one’s and those who have lost their lives, whilst defending their country and protecting their family and home. Neighbouring countries are obviously worried what it will do to their safety and security.

And then there is the discussion on security of the natural gas supply, and the impact above changes are having on the supply and price levels.

In some of my previous jobs I worked and gave leadership to companies who gave advice on various gas issues. One thing I clearly remember is, that already over the last 12+ years various advices were given not to be too dependent on the supply of natural gas coming from the East. I obviously comprehend that in the past choices have been made based on numerous criteria; and costs of supply being an important one. But I’m annoyed viewing the current situation of gas supply to Europa and the Netherlands in particular. Why have we manoeuvred ourselves in this situation? And articles in the media, where it’s mentioned that Gas supply firms are now looking into alternatives, doesn’t help to improve my mood either, as this should have been done a long time ago.

Sure, in the Netherlands, the Groningen gas situation has not helped us in recent years. But still, isn’t the role of those ‘in control’ to look way ahead and assess potential risks and come with the correct mitigating actions. And not to work in firefighting mode.

So, the obvious question is: what can we do in the short term to be less dependent on natural gas?

Transition to renewable energies takes time and could bring significant costs. But given the current price levels, the business case for investing in alternatives becomes more and more interesting. This means immediately making available funds for those who can’t finance the investment by themselves. Fortunately, interest rates are still low. Start with energy savings measures, followed by actions focussing on energy generation by other means than natural gas. However, in the Netherlands the lead time for ordering Heat pumps is becoming very long, and hence concentrated action is required here to improve the overall supply chain. Also, it’s noticed that there is a shortage of labour in some installation branches in my country.

A recent message from the IEA is still worth reading. They have issued a so-called 10-Point Plan on how the European Union countries can reduce its reliance on the natural gas imports coming from the “East”. For further details, please click here.

I fully understand if, for the immediate short term, one chooses to continue using coalfired plants and nuclear energy. Of course, I understand the concerns from a climate change perspective, but life doesn’t always provide us with free and easy options, and forces us to take interim steps balancing all sorts of societal aspects. I’ve focused before on the potential role of nuclear energy in the energy transition and welcome an objective fact-based debate on the issue.

We have published various blogs over the years focusing on alternative measures, and I recommend the readers to reflect on them.

I understand it’s not easy to manage energy changes on a regional and global scale. But the current energy crisis could have been better tackled if all of us were better prepared for the next phases of energy transition. We have waisted many years for all sorts of reasons. And one of the most important one’s is not having a clear masterplan and subsequently lacking well defined intermediate annual targets on how to achieve the ultimate goals in line with the Paris agreement. Fortunately, there are many positive and successful initiatives by individual companies. But we need leadership across the board, in order to make an effective connection and affordable implementation ! We owe it to those people fighting for our freedom.

Unquote

Record aantal van 140.000 thuisbatterijen geïnstalleerd in Europa in 2020

Record aantal van 140.000 thuisbatterijen geïnstalleerd in Europa in 2020

Effectief en meer gebruik van duurzaam opgewekte energie in woningen (voornamelijk door zonnepanelen) vereist uiteindelijk opslagfaciliteiten in huis of in de buurt. Het is een onderwerp waar we ons al jaren mee bezig houden.

Volgens het laatste rapport van Solar Power Europe – European Market Outlook for Residential Battery Storage 2021-2025: “In 2020 werden in Europa ongeveer 140.000 huishoudelijke batterijsystemen met een gecombineerde opslagcapaciteit van meer dan 1 GWh geïnstalleerd“. Een opmerkelijke prestatie!

Nog een belangrijk citaat uit het rapport (NB. ‘vertaald’ vanuit de Engelse versie): “In Nederland gaan er in de nabije toekomst geen grote veranderingen plaatsvinden. Hier is de salderingsregeling voor residentiële PV-systemen nog steeds de belangrijkste barrière voor eigen verbruik via batterijen en blijft volledig van kracht tot 2023.” Naar onze mening moet de financiële randvoorwaarden in Nederland worden aangepast om betere en meer duurzaamheidscomponenten te accommoderen om de nationale klimaatdoelstellingen te halen. We realiseren ons dat er discussies over dit onderwerp gaande zijn en dat bepaalde veranderingen te verwachten zijn, maar hoe snel? (zie ook: https://www.aarten-es.com/blog-post/acm-transporttarieven-moeten-geen-belemmering-zijn-bij-aanleg-elektriciteitsopslag/).

Het rapport “European Market Outlook for Residential Battery Storage 2021-2025” geeft ook enkele interessante inzichten in de toekomstige kostenontwikkelingen. We verwachten dat de productiekosten van batterijen verder zullen dalen, vooral als het daadwerkelijk geïnstalleerde aantal toeneemt.

Laten we leren van de Duitse ervaringen. Zoals vermeld in onze blog “De Duurzame Woning: inzichtelijk maken van diverse mogelijkheden”, met o.m. Zonatlas, is het erg belangrijk om eigenaren van woningen nuttige inzichten te geven, zodat ze kunnen beoordelen wat het potentieel van elektriciteitsopslag voor hen kan betekenen. Zonatlas werkt zeer nauw samen met het Duitse tetraeder.solar, en haalt daarmee de Duitse ervaring naar Nederland. (zie ook: https://www.aarten-es.com/blog-post/de-duurzame-woning-inzichtelijk-maken-van-diverse-mogelijkheden/).

We verwijzen ook graag naar een andere recente blog over Opslag; https://www.aarten-es.com/blog-post/de-kracht-van-energieopslagsystemen-voor-thuisgebruik/.

Samenvattend: dit zeer relevante rapport, met een brede focus, uitgegeven door de internationale organisatie Solar Power Europe, toont opnieuw de verschillende huidige mogelijkheden om de energietransitie te versnellen. Voor meer details, klik hier.

De Duurzame Woning: inzichtelijk maken van diverse mogelijkheden

De Duurzame Woning: inzichtelijk maken van diverse mogelijkheden

Er wordt veel geschreven over de gewenste verduurzamingsstappen in onze eigen woning of bedrijfsruimte. Vele eigenaren zijn individueel al goed bezig; anderen pakken het in collectief verband op. Maar los van de aanpak is in eerste instantie inzicht nodig in de mogelijkheden en de kostenconsequenties. Maar waar halen we de informatie vandaan? En welke informatiebronnen kunnen we wel vertrouwen?

Veel gestelde vragen

Wat kunnen we nu al doen, en wat op een later moment? Immers, de uiteindelijke warmtevoorziening moet ook passen in de lokale/gemeentelijke plannen. Het laatste wat een individuele huiseigenaar wil doen is nutteloos investeren. Bijvoorbeeld: blijft het aardgasnet bestaan en gaan we op den duur over op groengas en/of waterstof? Of wordt de verwarming van ons pand volledig gerealiseerd zonder het gebruik van aardgas en/of duurzame gassen, en wat zijn dan die mogelijkheden? Hoe staat het met een eventueel warmtenet in de buurt? Kunnen we nu al een hybride warmtepomp plaatsen, omdat de besparing op het aardgasverbruik en de resulterende kostverlagingen al zodanig zijn, dat er nu al een goede en betaalbare verduurzamingsstap kan worden gezet, ongeacht wat de toekomstige lokale/gemeentelijke situatie zal worden?

En dan zijn er nog de vragen over de mate van technologische ontwikkeling (is het apparaat wel goed doorontwikkeld en geeft het geen onnodige storingen) en bijbehorend kostenplaatje. Aan de positieve ontwikkeling van de zonnepanelen over de laatste 20 jaren zien we een enorme verbetering qua prestaties en betrouwbaarheid en kostenreducties.

Gemeentelijke Plannen

De gemeentelijke plannen zullen in een zgn. Lokale Energiestrategie (LES) worden verwoord, en deze zullen een nauwe relatie vertonen met de Regionale Energiestrategie (RES). Dus het is belangrijk om via de betreffende gemeentelijke website deze informatie op te vragen. Dan heeft men een beeld van de plannen in de komende 10-20 jaar. Echter, ongeacht deze gemeentelijke visies, loont het om altijd en z.s.m. te starten met de implementatie van energiebesparende maatregelen (eg. isolatie toepassen waar dit kan, maar denk wel aan goede ventilatie; HR++ glas of beter; energiezuinige huishoudelijke apparaten). Verder is het altijd verstandig om zonnepanelen te plaatsen, daar waar het kan.

 

Aantal voorbeelden

In dit kader willen wij daarom graag verwijzen naar respectievelijk Zonatlas.nl en Warmtepompplein.nl, die bepaalde informatie voor de individuele huis/gebouweigenaren op dit moment gratis toegankelijk maakt.

Zonne-energie – informatie via Zonatlas.nl

Via Zonatlas kan een individuele huiseigenaar of bedrijf eenvoudig zelf zien wat de elektriciteitsopwekkingspotentie van het pand is d.m.v. zonnepanelen. Re. link: https://www.zonatlas.nl/start/

NB. Zonatlas heeft de geschiktheid van bijna alle daken in Nederland doorgerekend en in kaart gebracht. Door o.m. gebruik te maken van hoogtedata, meerjarige weerdata, en intensiteit berekening van zonnestraling zijn de hellingshoek(en), oriëntatiepunten t.o.v. de zon, schaduwvlakken en nog meer technische data gecombineerd om de zonne-energie opbrengst van het dak te berekenen. En wel op 30cm nauwkeurig! Zonatlas heeft de zonne-energie opbrengst van meer dan 13 miljoen gebouwen in Nederland in kaart gebracht.

Verder biedt Zonatlas additionele informatie als de Gemeente, waartoe de opgegeven postcode met huisnummer behoort, een lidmaatschap op Zonatlas heeft. We geven in dit verband 2 voorbeelden. (1) Op de Zonatlas-website kan men een thuisbatterij ‘aanzetten’, en zien wat de effecten daarvan zijn. In separate blogs hebben we al gewezen op het belang van de thuis- of buurtbatterijen. Re. link: https://www.aarten-es.com/language/nl/nieuws-energieopslag/. De batterij-ontwikkelingen zullen hard nodig zijn om de transitie op effectieve en betaalbare wijze te versnellen. (2) Ook kan men bekijken wat de effecten zijn van warmteopwekking, van de door zonnecollectoren/zonneboiler opgewekte energie.

Een andere ontwikkeling, die op aanvraag beschikbaar is, focust op het geven van inzicht in de effecten als een elektrische auto aan het zonnepanelen-systeem wordt gekoppeld.

Warmtevoorziening – informatie via Warmtepompplein.nl

Met Warmtepompplein.nl kan een individuele huiseigenaar of bedrijf ontdekken welke warmtepomp het beste past. Re. link: https://warmtepompplein.nl/quickscan/Door postcode en huisnummer in te vullen, verkrijgt men een advies voor een all-electric- en hybride lucht-water warmtepomp. NB. Deze tool is gebaseerd op de formules beschreven in ISSO 51 (norm warmteverliesberekening). Een warmtepomp vraagt wel elektriciteit, hetgeen weer deels of volledig kan worden gecompenseerd door het plaatsen van (extra) zonnepanelen. Zodoende is de link met Zonatlas belangrijk.

Meer inzicht bieden via integrale aanpak

De schrijver van deze blog heeft toestemming om hier te stellen dat er ‘achter de schermen van Zonatlas en Warmtepompplein’ hard wordt gewerkt om de verschillende verduurzamingscomponenten slim aan elkaar te koppelen, zodat men op eenvoudige en effectieve wijze goed inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden van het eigen pand kan verkrijgen. Echter, de aanwezige tools geven nu al een goed inzicht !

Solar Magazine publiceert interessant artikel over Opslag & Thuisbatterijen

Solar Magazine publiceert interessant artikel over Opslag & Thuisbatterijen

De titel van het artikel in Solar Magazine luidt: “De Nederlandse netbeheerders en Energy Storage NL willen dat de rijksoverheid vasthoudt aan het afbouwpad van de salderingsregeling voor zonnepanelen en een subsidie van 30 procent voor thuisbatterijen invoert”. Voor verdere informatie, verwijzen we graag naar dit interessante artikel; klik hier voor mee informatie.

In eerdere blogs op onze website hebben wij veelvuldig verwezen naar het belang van elektriciteitsopslag in de algehele verduurzaming van de bebouwde omgeving. We refereren o.m. naar:

COP26, Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2021, en andere Referenties

COP26, Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2021, en andere Referenties

COP26

De COP26 VN-klimaatconferentie, georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met Italië, vindt plaats van 31 oktober tot 12 november 2021 in Glasgow, VK. Laten we maar eens kijken wat de uitkomst van deze laatste conferentie zal zijn met betrekking tot nieuwe klimaatdoelen en vereiste acties op verschillende niveaus. Ondanks de eerdere COP’s en toezeggingen die wereldleiders op deze conferenties hebben gedaan, is de huidige beoordeling van de wereldwijde klimaatverandering nog steeds buitengewoon zorgwekkend.

Klik hier om naar de website van UNFCCC-COP26 te gaan.

———-

Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2021 (KEV 2021)

(NB. alle quotes uit het KEV 2021 rapport staan in Italic hieronder weergegeven).

Rapport geeft de volgende samenvatting: “De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38-48 procent in 2030 ten opzichte van 1990, uitgaande van het vastgestelde en voorgenomen beleid. Daarmee is het kabinetsdoel om in 2030 49 procent minder uit te stoten dan in 1990 nog niet in zicht.” Lees verder door hier te klikken.

De Infographic geeft altijd een handig en snel overzicht; zie de link (klik hier). De volgende Hoofdconclusies worden hierin beschreven:

 • Uitstoot broeikasgassen:
  • 2020: MOGELIJK: uitstoot komt in 2020 uit rond het Urgenda-doel
  • 2021: NEE: verwachte uitstoot ligt in 2021waarschijnlijk boven het Urgenda-doel
  • 2020: JA: EU-ESD emissiedoel 2013-2020 is ruim gehaald
  • 2030: NEE: Extra inspanning nodig om 49% reductie te bereiken
  • 2030: MOGELIJK: EU-ESR emissiedoel 2021-2030 is binnen bereik
 •  Hernieuwbare energie:
  • 2020: JA: doel gehaald na administratieve verrekening met Denemarken
  • 2030: MOGELIJK: doel ligt binnen de onzekerheidsbandbreedte
 •  Energiebesparing:
  • 2030: MOGELIJK: doel ligt binnen de onzekerheidsbandbreedte.

Belangrijk om te weten wie het KEV 2021 rapport heeft opgesteld. In het rapport wordt vermeld: “De Klimaat- en Energieverkenning 2021 is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO EnergieTransitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast stelt Wageningen University and Research (WUR) in opdracht van het PBL de ramingen op voor de veeteelt en akkerbouw en het landgebruik. Het PBL huurt ook kennis in bij Significance (luchtvaart) en Revnext (ontwikkeling elektrische personenauto’s).

———-

Verwijzing naar andere artikelen/blogs

In het verleden zijn er vele blogs verschenen op onze website; we verwijzen graag naar onze rubriek “Nieuws en evenementen” (klik hier).

Een recent artikel ging over het IPCC en Klimaatverandering (klik hier).

Het is duidelijk dat we wereldwijd veel aandacht besteden aan “Klimaatverandering en de invloed op de wereld en haar bevolking”. Er vinden gelukkig vele goede acties plaats, die al resultaat hebben. En we mogen ook alle individuele acties door burgers, en gezamenlijke lokale initiatieven door energie coöperaties/energy commons prijzen. Maar het is nog lang niet genoeg. Dus wij allen zijn zeer benieuwd wat er in de kranten wordt geschreven op 13 november 2021 als de COP26 een dag daarvoor, hopelijk succesvol, is afgesloten.

ACM: transporttarieven moeten geen belemmering zijn bij aanleg elektriciteitsopslag

ACM: transporttarieven moeten geen belemmering zijn bij aanleg elektriciteitsopslag

ACM stelt in een recent bericht op de website: “De manier waarop transporttarieven voor elektriciteit zijn opgebouwd moet geen belemmering zijn voor de aanleg en de ontwikkeling van installaties voor het opslaan van elektriciteit.” Lees meer door hier te klikken op dit interessante bericht. Een zeer goede ontwikkeling voor alle huiseigenaren en bedrijven die willen verduurzamen.

Voor de recent uitgevoerde marktscan door de ACM, klik hier voor meer informatie.

Laatste IPCC rapport over Klimaatverandering

Laatste IPCC rapport over Klimaatverandering

Er is veel geschreven en gezegd in de media, maar we willen de lezers van deze blog op de volgende link wijzen. Raadpleeg voor het rapport, de samenvatting, de volledige inhoud en andere informatie: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM . Opmerking: IPCC staat voor “The Intergovernmental Panel on Climate Change”.

De conclusies zijn zeer helder en voor een groot deel al bekend bij velen van ons die zich richten op klimaatveranderingen en vereiste acties. Enkele citaten van het IPCC zijn hieronder vermeld. Ook de moeite waard om te lezen en te bestuderen is de regionale informatie, die in detail kan worden bestudeerd in de nieuw ontwikkelde “Interactieve Atlas” van IPCC (https://interactive-atlas.ipcc.ch/).

In de media lezen we soms verschillende kritieken op het IPCC-rapport. Sommigen stellen dat de scenario’s te pessimistisch zijn, enz. We hebben hier maar één simpele reactie op: “Als de patiënt ziek is en de oorzaken niet 100% bekend zijn, moeten alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de patiënt blijft leven en dat er geen onnodige risico’s worden genomen”. Wereldwijd worden de IPCC-rapporten als leidend beschouwd; ook omdat er internationale consensus moet zijn voordat ze worden gepubliceerd.

Het IPCC-rapport zal hopelijk later dit jaar het middelpunt vormen van de COP26 (UN Climate Change Conference) in Glasgow; voor details over de COP26 verwijzen we graag naar:  https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference .

Enkele citaten van IPCC, en ze zijn “cursief” gedrukt en in de Engelse taal gelaten, om de essentie van de verstrekte boodschap niet verloren te laten gaan:

 • “Many of the changes observed in the climate are unprecedented in thousands, if not hundreds of thousands of years, and some of the changes already set in motion—such as continued sea level rise—are irreversible over hundreds to thousands of years.”
 • “However, strong and sustained reductions in emissions of carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases would limit climate change. While benefits for air quality would come quickly, it could take 20-30 years to see global temperatures stabilize.”
 • Faster warming:
  • “The report provides new estimates of the chances of crossing the global warming level of 1.5°C in the next decades, and finds that unless there are immediate, rapid and large-scale reductions in greenhouse gas emissions, limiting warming to close to 1.5°C or even 2°C will be beyond reach.”
  • “The report shows that emissions of greenhouse gases from human activities are responsible for approximately 1.1°C of warming since 1850-1900, and finds that averaged over the next 20 years, global temperature is expected to reach or exceed 1.5°C of warming. This assessment is based on improved observational datasets to assess historical warming, as well progress in scientific understanding of the response of the climate system to human-caused greenhouse gas emissions.”
 •  Every region facing increasing changes:
  • “Many characteristics of climate change directly depend on the level of global warming, but what people experience is often very different to the global average. For example, warming over land is larger than the global average, and it is more than twice as high in the Arctic.”
  • “The report projects that in the coming decades climate changes will increase in all regions. For 1.5°C of global warming, there will be increasing heat waves, longer warm seasons and shorter cold seasons. At 2°C of global warming, heat extremes would more often reach critical tolerance thresholds for agriculture and health, the report shows.”
  • “But it is not just about temperature. Climate change is bringing multiple different changes in different regions – which will all increase with further warming. These include changes to wetness and dryness, to winds, snow and ice, coastal areas and oceans. For example:
   • Climate change is intensifying the water cycle. This brings more intense rainfall and associated flooding, as well as more intense drought in many regions. 
   • Climate change is affecting rainfall patterns. In high latitudes, precipitation is likely to increase, while it is projected to decrease over large parts of the subtropics. Changes to monsoon precipitation are expected, which will vary by region.
   • Coastal areas will see continued sea level rise throughout the 21st century, contributing to more frequent and severe coastal flooding in low-lying areas and coastal erosion. Extreme sea level events that previously occurred once in 100 years could happen every year by the end of this century.
   • Further warming will amplify permafrost thawing, and the loss of seasonal snow cover, melting of glaciers and ice sheets, and loss of summer Arctic sea ice.
   • For cities, some aspects of climate change may be amplified, including heat (since urban areas are usually warmer than their surroundings), flooding from heavy precipitation events and sea level rise in coastal cities.”
 • Human influence on the past and future climate:
  • “The report also shows that human actions still have the potential to determine the future course of climate. The evidence is clear that carbon dioxide (CO2) is the main driver of climate change, even as other greenhouse gases and air pollutants also affect the climate.”
  • “Stabilizing the climate will require strong, rapid, and sustained reductions in greenhouse gas emissions, and reaching net zero CO2 emissions. Limiting other greenhouse gases and air pollutants, especially methane, could have benefits both for health and the climate,” according to the IPCC report.
IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

In dit IEA rapport wordt vermeld dat steden goed zijn voor meer dan 50% van de wereldbevolking, 80% van het wereldwijde BBP, twee-derde van het wereldwijde energieverbruik en meer dan 70% van de jaarlijkse wereldwijde koolstofemissies. IEA denkt dat deze factoren de komende decennia aanzienlijk zullen toenemen: naar verwachting zal in 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in steden wonen, wat resulteert in een enorme groei van de vraag naar stedelijke energie-infrastructuur. Lees meer door hier te klikken ……

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen vastgesteld om voor de EU het klimaat-, energie-, landgebruik-, vervoer- en belastingbeleid geschikt te maken om zo de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Over deze plannen is al heel wat in de media verschenen, maar we verwijzen alleen naar de volgende link, die de details duidelijk laat zien. Klik hier voor meer informatie……

IEA artikel: Subsidies voor fossiele brandstoffen creëren een ongelijk speelveld voor schone energie

IEA artikel: Subsidies voor fossiele brandstoffen creëren een ongelijk speelveld voor schone energie

Het blijft de moeite waard om regelmatig IEA artikelen en commentaren op verschillende energieontwikkelingen te lezen.

In een recent artikel van de IEA (klik hier voor details) benadrukken de auteurs dat subsidies voor fossiele brandstoffen een ongelijk speelveld creëren voor schone energie. IEA organisatie observeert de energieprijzen die consumenten over de hele wereld betalen en vergelijkt deze met zogenaamde referentieprijzen. Op deze manier schat IEA de omvang van subsidies in de tijd.

In het kader van het streven naar een duurzame wereld laat dit artikel zien dat er internationaal nog heel wat werk aan de winkel is.

(IEA: International Energy Agency)