Schone energie

IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

In dit IEA rapport wordt vermeld dat steden goed zijn voor meer dan 50% van de wereldbevolking, 80% van het wereldwijde BBP, twee-derde van het wereldwijde energieverbruik en meer dan 70% van de jaarlijkse wereldwijde koolstofemissies. IEA denkt dat deze factoren de komende decennia aanzienlijk zullen toenemen: naar verwachting zal in 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in steden wonen, wat resulteert in een enorme groei van de vraag naar stedelijke energie-infrastructuur. Lees meer door hier te klikken ……

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen vastgesteld om voor de EU het klimaat-, energie-, landgebruik-, vervoer- en belastingbeleid geschikt te maken om zo de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Over deze plannen is al heel wat in de media verschenen, maar we verwijzen alleen naar de volgende link, die de details duidelijk laat zien. Klik hier voor meer informatie……

IEA artikel: Subsidies voor fossiele brandstoffen creëren een ongelijk speelveld voor schone energie

IEA artikel: Subsidies voor fossiele brandstoffen creëren een ongelijk speelveld voor schone energie

Het blijft de moeite waard om regelmatig IEA artikelen en commentaren op verschillende energieontwikkelingen te lezen.

In een recent artikel van de IEA (klik hier voor details) benadrukken de auteurs dat subsidies voor fossiele brandstoffen een ongelijk speelveld creëren voor schone energie. IEA organisatie observeert de energieprijzen die consumenten over de hele wereld betalen en vergelijkt deze met zogenaamde referentieprijzen. Op deze manier schat IEA de omvang van subsidies in de tijd.

In het kader van het streven naar een duurzame wereld laat dit artikel zien dat er internationaal nog heel wat werk aan de winkel is.

(IEA: International Energy Agency)

IEA laatste rapport: “pathway to net zero by 2050 is narrow but achievable”

IEA laatste rapport: “pathway to net zero by 2050 is narrow but achievable”

Ondanks een interessant recent artikel in het FD (*), door Mathijs Bouman, over de nauwkeurigheid van voorspellingen door IEA, blijf ik de IEA-rapporten zeer de moeite waard vinden om te lezen en over te reflecteren. Er bestaat inderdaad een potentieel gevaar dat, in het geval prognoses te pessimistisch zijn, dit tot ongewenste acties kan leiden. Toch is het beter om voorzichtig te zijn, dan te optimistisch met alle negatieve gevolgen van dien. (*): het artikel gepubliceerd in FD op 15 mei 2021 gaf de mening van een columnist dat de opmars van zonne-energie stelselmatig wordt onderschat door het IEA.

Het IEA rapporteerde onder meer de volgende inzichten (en deze zijn bewust in de originele Engelse taal hieronder vermeld):

“Climate pledges by governments to date – even if fully achieved – are well short of what’s required to bring global energy-related carbon dioxide emissions to net zero by 2050.”

“Our pathway requires the immediate and massive deployment of all available clean and efficient energy technologies. That includes annual additions of solar PV to reaching 630 gigawatts by 2030, and those of wind power reaching 390 gigawatts. Together, that’s four times the record level set in 2020.”

“Most of the global reductions in CO2 emissions between now and 2030 in our net zero pathway come from technologies already on the market today. But in 2050, almost half the reductions come from technologies that are currently only at the demonstration or prototype phase. This calls for major innovation progress this decade.”

Voor meer informatie, klik hier.

Enkele relevante quotes uit de Global Energy Review 2021 van IEA

Enkele relevante quotes uit de Global Energy Review 2021 van IEA

  • “A rise in CO2 emissions of almost 5% in 2021 compared to 2020.”
  • “Global energy demand is set to increase by 4.6% in 2021, more than offsetting the 4% contraction in 2020 and pushing demand 0.5% above 2019 levels.”
  • “Demand for renewables grew by 3% in 2020 and is set to increase across all key sectors – power, heating, industry and transport – in 2021. The power sector leads the way, with its demand for renewables on course to expand by more than 8% in 2021.”
  • “Solar PV and wind are expected to contribute two-thirds of renewables’ growth.”

Stof tot nadenken bij het lezen van het laatste bericht van de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, gemaakt bij de opening van de recente “Leaders’ Summit on Climate”, die leiders overal opriep om dringende klimaatmaatregelen te nemen: “Mother Nature is not waiting”. “We need a green planet — but the world is on red alert.” Klik hier voor meer details.

Voor meer details verwijzen we graag naar: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021

IEA-COP26 Net Zero Summit op 31 maart 2021

IEA-COP26 Net Zero Summit op 31 maart 2021

Wij raden lezers aan om de samenvatting en video van IEA te raadplegen door op de bijgevoegde link te klikken.

De Summit is een belangrijk evenement op weg naar COP26 in Glasgow in november 2021. Het bracht besluitvormers en vertegenwoordigers van meer dan 40 landen samen, die samen meer dan 80% van het mondiale BBP, de bevolking en de emissies vertegenwoordigen. De nadruk lag op de cruciale behoefte aan internationale samenwerking en beleidsimplementatie om transities naar schone energie te versnellen. Op 18 mei a.s. publiceert IEA een uitgebreide routekaart voor de wereldwijde energiesector om “net-zero emissions” in 2050 te bereiken. Goed om deze belangrijke ontwikkelingen te blijven volgen.

 

Rol van kernenergie in de energietransitie

Rol van kernenergie in de energietransitie

Wij lazen met interesse een artikel in het FD (31 maart 2021), waarin D66-prominenten een volgende kabinet adviseren om serieus naar een rol voor kernenergie te kijken vanaf 2030. Ons advies is wel om dit vanuit een Europees perspectief te doen.

Wij willen de politici en lezers van deze website daarom graag aanbevelen om ook de studie van de European Climate Foundation (ECF) uit 2010 door te nemen. In eerdere blogs hebben we hier al vaker over geschreven, maar we maken graag nogmaals verwijzing naar de website Roadmap 2050; https://www.roadmap2050.eu/. In de diverse rapporten (Roadmap 2050 (klik hier), Power Perspective 2030 (klik hier)) wordt ook de rol van kernenergie goed beschreven. Wij begrijpen de zorgen en vragen over hoe om te gaan met radioactief afval, maar we denken dat hiervoor verantwoorde oplossingen mogelijk (zullen) zijn.

Nederland: discussie over afbouw salderingsregeling

Nederland: discussie over afbouw salderingsregeling

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen definitief controversieel verklaard. De wet wordt pas in de Tweede Kamer behandeld na de verkiezingen van 17 maart 2021.

Deze ontwikkeling brengt onzekerheid voor individuele huishoudens en bedrijven. Aan de andere kant weet men dat er vol op zonenergie moet worden ingezet. Als onderdeel van een noodzakelijke energietransitie en nodig voor het halen van de klimaatdoelen. Dus we mogen ervan uitgaan dat het interessant blijft voor huishoudens en bedrijven om te investeren in zonenergiesystemen.

Volg de ontwikkelingen via de goede nieuwsbrieven van “Solar Magazine”; klik hier voor meer informatie.

TenneT rapport: Monitoring leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland

TenneT rapport: Monitoring leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland

Leveringszekerheid van elektriciteit is in Nederland op de korte termijn geen issue. In het kader van de (hopelijk) sterker groeiende energie transitie en de grotere afhankelijkheid van duurzaam opgewekte energie (wind en zon), komt het zeer interessante TenneT rapport met nuttige constateringen en adviezen.

Dit rapport toont de noodzaak van effectief integraal Europees energiebeleid. Interconnecties tussen landen zijn hierbij cruciaal. Het rapport laat ook de noodzaak zien van goede monitoringmethodieken. Voor meer informatie verwijzen we naar: https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/publicaties/rapport-monitoring-leveringszekerheid/

Als we het TenneT rapport doorlezen dan komt de studie van de European Climate Foundation (ECF) uit 2010, waar o.m. KEMA bij betrokken is geweest, helder naar boven. In eerdere blogs hebben we hier al eens over geschreven, maar we maken graag nogmaals verwijzing naar de website Roadmap 2050; https://www.roadmap2050.eu/. Het is zeker de moeite waard om de verschillende studies te lezen en daarover te reflecteren, ook al zijn we nu 11 jaar verder.

Mogelijkheden van Groene Waterstof

Mogelijkheden van Groene Waterstof

Zoals te zien is in eerdere artikelen, houden we de ontwikkelingen van waterstof wereldwijd nauwlettend in de gaten.

Hieronder is een blog geschreven op het Engelstalige deel van onze website, en voor nu in zijn geheel hier herhaald:

The International Renewable Energy Agency (IRENA) shows on their website an extremely useful overview of the possibilities and applications of Green Hydrogen. Furthermore it makes a good distinction between Fossil fuel based grey hydrogen, blue hydrogen, turquoise hydrogen and green hydrogen. Costs developments are elaborated and show the full potential in the areas of energy transition. For further detail, please click here ….

Notes: the various types of Hydrogen are nicely shown by IRENA on their website:

  • Fossil fuel based grey hydrogen (source = methane of coal; process = steam methane reforming (SMR) or gasification).
  • Blue hydrogen (source = methane or coal; process = SMR or gasification with carbon capture).
  • Turquoise hydrogen (source = methane; process = pyrolysis).
  • Green hydrogen (source = renewable electricity (e.g. offshore wind energy and solar energy); process = electrolysis).
  • Majority of hydrogen produced today is grey hydrogen, but the potential for green hydrogen is huge.

Verder verwijzen we naar eerdere artikelen op onze website:

Andere interessante referenties zijn: