Wind energie

Wereldwijde opschaling van zon- en windenergie en wat staat ons te wachten?

Wereldwijde opschaling van zon- en windenergie en wat staat ons te wachten?

Het onderzoeksbedrijf BloombergNEF (BNEF) opende een recent artikel met de volgende zinnen: ” Solar PV and onshore wind are now the cheapest sources of new-build generation for at least two-thirds of the global population.” En ze gingen verder in dezelfde paragraaf: ” Battery storage is now the cheapest new-build technology for peaking purposes (up to two-hours of discharge duration) in gas-importing regions, like Europe, China or Japan.”

Het onderzoek van BNEF bevestigde onze eigen mening dat er een grote structurele verandering in ons energiesysteem plaatsvindt. International Energy Agency (IEA) benadrukte in een ander artikel niet alleen het feit dat de Covid-19 pandemie de grootste schok voor het wereldwijde energiesysteem heeft veroorzaakt in de laatste zeven decennia, maar ziet ook een grote verschuiving naar koolstofarme bronnen van elektriciteit. IEA stelt in een recent bericht: “low-carbon sources are set to extend their lead this year to reach 40% of global electricity generation”.

Betaalbare batterijopslag zal de integratie van gedecentraliseerde duurzame energieopwekking op grote schaal aanzienlijk verbeteren, wat mooie voordelen gaat opleveren voor individuele huishoudens en bedrijven.

Zeer interessante rapporten en nieuwsfeiten en wij raden u daarom de volgende artikelen te lezen:

Productie van duurzame elektriciteit in Nederland gestegen / sterke groei zonnestroom in 2019

Productie van duurzame elektriciteit in Nederland gestegen / sterke groei zonnestroom in 2019

In een vandaag gepubliceerd artikel stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):
“In 2019 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 21,8 miljard kilowattuur (kWh), in 2018 was dit nog 18,5 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 49 procent het grootste aandeel, maar dit is gedaald ten opzichte van 2018 (54 procent). Biomassa was goed voor 26 procent, zonnestroom voor 24 procent van de hernieuwbare stroomproductie. De productie van hernieuwbare elektriciteit was in 2019 goed voor 18 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland, tegen 15 procent in 2018.”

Verder concludeert het CBS:
“40 procent meer zonnestroom door meer zonnepanelen. De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 3,7 miljard kWh in 2018 naar 5,2 miljard kWh in 2019. Dat is een stijging van ruim 40 procent, die direct verband houdt met de toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2019 met ongeveer 2 400 megawatt gegroeid, en wordt geraamd op 6 900 megawatt. Het grootste deel van deze toename (70 procent, ofwel 1 700 megawatt) is toe te schrijven aan nieuwe, grote installaties op daken van gebouwen, en op de grond.”

Lees meer ….

Energy Commons Institute (ECI)

Energy Commons Institute (ECI)

Vrijdag 25 oktober jl. vond in Groningen een bijeenkomst plaats met als thema “Samen Doen”. De bijeenkomst was georganiseerd door de nieuwe stichting ”Energy Commons Institute”, en gastheer was Centrum voor Vakopleidingen “Leerbouwen”. Meer dan 150 aanwezigen zagen hoe verschillende organisaties hun kennis en ervaringen op het verduurzamingsvlak in de bebouwde omgeving met elkaar deelden in interactieve sessies.
NB. Leerbouwen is er voor de mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. In goede samenwerking met het bedrijfsleven, gemeentes, UWV, Werk in Zicht en uitzendbureaus zorgen zij voor bouwopleidingen en cursussen op maat.

IEA publiceert interessante informatie m.b.t. Energieopslag, EV’s, en RD&D Budget Database voor Energie-technologieën

IEA publiceert interessante informatie m.b.t. Energieopslag, EV’s, en RD&D Budget Database voor Energie-technologieën

Volgens IEA bereikte de inzet van energieopslag een recordniveau in 2018, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017.
Lees verder ….

Jaar 2018 was opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s (1,98 miljoen), waardoor de totale wereldwijde voorraad steeg naar 5,12 miljoen, volgens IEA. De omzet steeg in 2018 met 68% ….
Lees verder ….

Een zeer interessante RD&D Budget Database voor Energie-technologieën van het IEA stelt gebruikers in staat om trends in bestedingen van energietechnologieën in IEA-landen vanaf 1977 te volgen.
Lees verder …..

IEA interessant artikel: “Zijn de prijzen van concurrerende veilingen de “nieuwe normale” prijzen voor hernieuwbare energiebronnen?”

IEA interessant artikel: “Zijn de prijzen van concurrerende veilingen de “nieuwe normale” prijzen voor hernieuwbare energiebronnen?”

NB. De quotes van de IEA, zoals hieronder weergegeven, zijn bewust niet (naar het Nederlands) vertaald.

IEA: “The use of competitive auctions has accelerated cost reductions for renewable technologies, such as solar PV, onshore wind and offshore wind, establishing price benchmarks that are recognised worldwide. However, these prices cannot be consistently followed, as each country and technology has different resource potentials, financing conditions and auction designs”.

In haar artikel stelt de IEA verder: “overall trends show that recent bid prices for onshore wind and solar PV technologies for projects to be commissioned by 2023 range from USD 20 per megawatt hour (MWh) to USD 50/MWh. This corresponds to a 45-50% reduction in contract price for both technologies from 2017 to 2022/23; for offshore wind, the decline is almost two-thirds. It must be noted, however, that these auction prices are based on just a small portion of the total capacity to be commissioned under competitively determined remuneration schemes in the main-case forecast, so average prices may change with the announcement of new auctions. In addition, announced contract prices need to be verified as project delivery schedules and final costs may differ.”

Lees meer ….

Concept Klimaat akkoord NL

Concept Klimaat akkoord NL

Doorrekening Klimaatakkoord | 1 miljard extra investeringen nodig in elektriciteitsnet voor zonne-energie in Noord-Nederland
Een artikel in Solar magazine, met bovengenoemd ‘kop’, gepubliceerd 13 maart 2019 maakt bij ons wel wat los.

QUOTE ‘Als de groei van zonne-energie doorzet, moet in Noord-Nederland 1 miljard extra geïnvesteerd worden in het elektriciteitsnet om zonnepanelen aan te sluiten. Dit blijkt uit de doorrekening van het Klimaatakkoord.
Dit concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’. Dit rapport bevat de doorrekening van de effecten van het Ontwerp Klimaatakkoord dat in december is gepresenteerd.
De netwerkkosten zijn in beeld gebracht door TenneT en de 3 grootste regionale netbeheerders Stedin, Enexis en Liander. Daarbij is uitgegaan van aannames over de invulling van de productie van hernieuwbaar en ontwikkeling van de vraag die zijn afgestemd met het PBL. ‘Er is meegenomen dat er extra investeringen van circa 1 miljard euro in het hoogspanningsnetwerk nodig zijn indien zon-pv in Noord-Nederland groeit naar een capaciteit van 3 tot 4 gigawattpiek’, schrijft het PBL. ‘Vanaf 3 à 4 gigawattpiek zon-pv in Noord-Nederland is er extra transportcapaciteit nodig op het extra hoogspanningsnet (EHS), waardoor de investeringen circa 1 miljard euro hoger uitvallen.’ UNQUOTE

Het is toch al zo lang bekend dat er meer geïnvesteerd moet worden in onze infrastructuur. De schrijver van deze blog die, als voormalig directeur/CEO van KEMA en voormalig CEO van Ecofys, kennis heeft van deze onderwerpen, vraagt zich af waarom ons gezamenlijke voorspellingsvermogen niet in tijdige acties heeft geresulteerd. We hebben de kennis en moeten dus toch in staat zijn om maatschappij slimme oplossingen tijdig te kiezen en implementeren.
Aan de andere kant; deze problematiek geeft ruimte voor mooie alternatieven, zoals Opslag ! Immers, flexibiliteit en dus opslag is essentieel in de energie transitie. Vanwege die reden is een gerelateerd bedrijf, EnShared, lid van het Flexiblepower Alliance Network.

NVDE: Onderzoek ECN: Klimaatakkoord kan ruim 70.000 banen creëren
Interessant artikel; lees meer …..

CPB: Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord
De recente doorberekening ontwerp-Klimaatakkoord van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien wat de implicaties zijn van het bestaande klimaatbeleid en de verschillende plannen die het kabinet wil nemen, richting 2030.
Volgens de doorberekening wordt de gewenste CO2-reductie met de bestaande plannen niet gehaald, blijft de industrie achter in klimaattermen en worden vooral de lage inkomensgroepen getroffen in hun portemonnee. Het Kabinet reageerde hierop door bekend te maken dat de verhoging op de energiebelasting vanaf 2020 wordt teruggedraaid en door het instellen van een (nog nader te bepalen) ‘CO2-heffing’ voor bedrijven.
Lees meer ….