Zonne energie

Solar Magazine: “Minister Wiebes: ‘Netbeheerders hoeven burgers niet te compenseren voor afschakelen zonnepanelen’ ……..…”

Solar Magazine: “Minister Wiebes: ‘Netbeheerders hoeven burgers niet te compenseren voor afschakelen zonnepanelen’ ……..…”

Een artikel waar je eens goed bij stil moet staan.

Laat in ieder geval zien dat lokale thuis/buurtopslag steeds belangrijker gaat worden.

Ook is het belangrijk Zonnepanelen tijdig te melden.

Volgens Solar Magazine: “De netbeheerders hebben onlangs de website energieleveren.nl vernieuwd. Daarmee is ook de wijze waarop eigenaren hun zonnepanelen moeten laten registreren bij hun netbeheerder veranderd. Minister Wiebes vraagt consumenten dit vooral tijdig te doen: ‘Het is een in de Netcode elektriciteit opgenomen verplichting voor consumenten en bedrijven om de plaatsing van zonnepanelen te melden. Daarom roep ik particulieren op om altijd van tevoren contact op te nemen met de netbeheerder om de meest actuele informatie te verkrijgen. De netbeheerders zijn van deze signalen afhankelijk om vroegtijdig rekening te kunnen houden met eventueel benodigde aanpassingen.’ ….”.

Lees meer ….

Wereldwijde opschaling van zon- en windenergie en wat staat ons te wachten?

Wereldwijde opschaling van zon- en windenergie en wat staat ons te wachten?

Het onderzoeksbedrijf BloombergNEF (BNEF) opende een recent artikel met de volgende zinnen: ” Solar PV and onshore wind are now the cheapest sources of new-build generation for at least two-thirds of the global population.” En ze gingen verder in dezelfde paragraaf: ” Battery storage is now the cheapest new-build technology for peaking purposes (up to two-hours of discharge duration) in gas-importing regions, like Europe, China or Japan.”

Het onderzoek van BNEF bevestigde onze eigen mening dat er een grote structurele verandering in ons energiesysteem plaatsvindt. International Energy Agency (IEA) benadrukte in een ander artikel niet alleen het feit dat de Covid-19 pandemie de grootste schok voor het wereldwijde energiesysteem heeft veroorzaakt in de laatste zeven decennia, maar ziet ook een grote verschuiving naar koolstofarme bronnen van elektriciteit. IEA stelt in een recent bericht: “low-carbon sources are set to extend their lead this year to reach 40% of global electricity generation”.

Betaalbare batterijopslag zal de integratie van gedecentraliseerde duurzame energieopwekking op grote schaal aanzienlijk verbeteren, wat mooie voordelen gaat opleveren voor individuele huishoudens en bedrijven.

Zeer interessante rapporten en nieuwsfeiten en wij raden u daarom de volgende artikelen te lezen:

Productie van duurzame elektriciteit in Nederland gestegen / sterke groei zonnestroom in 2019

Productie van duurzame elektriciteit in Nederland gestegen / sterke groei zonnestroom in 2019

In een vandaag gepubliceerd artikel stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):
“In 2019 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 21,8 miljard kilowattuur (kWh), in 2018 was dit nog 18,5 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 49 procent het grootste aandeel, maar dit is gedaald ten opzichte van 2018 (54 procent). Biomassa was goed voor 26 procent, zonnestroom voor 24 procent van de hernieuwbare stroomproductie. De productie van hernieuwbare elektriciteit was in 2019 goed voor 18 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland, tegen 15 procent in 2018.”

Verder concludeert het CBS:
“40 procent meer zonnestroom door meer zonnepanelen. De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 3,7 miljard kWh in 2018 naar 5,2 miljard kWh in 2019. Dat is een stijging van ruim 40 procent, die direct verband houdt met de toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2019 met ongeveer 2 400 megawatt gegroeid, en wordt geraamd op 6 900 megawatt. Het grootste deel van deze toename (70 procent, ofwel 1 700 megawatt) is toe te schrijven aan nieuwe, grote installaties op daken van gebouwen, en op de grond.”

Lees meer ….

Nationaal Solar Trendrapport 2020

Nationaal Solar Trendrapport 2020

Nationaal Solar Trendrapport 2020 ©Dutch New Energy Research: “De Nederlandse zonne-energiemarkt groeide in 2019 hard door. Met een geïnstalleerd vermogen van 2,4 GW steeg de capaciteit van zonne-energie met 53% ten opzichte van een jaar eerder. Wereldwijd behoort Nederland inmiddels bij de voorlopers als het aankomt op jaarlijks geïnstalleerd vermogen. De residentiele markt was verantwoordelijk voor 0,7 GW van het geïnstalleerde vermogen. De zakelijk markt nam 1,7 GW voor zijn rekening.”
Lees ook ….

Energy Commons Institute (ECI)

Energy Commons Institute (ECI)

Vrijdag 25 oktober jl. vond in Groningen een bijeenkomst plaats met als thema “Samen Doen”. De bijeenkomst was georganiseerd door de nieuwe stichting ”Energy Commons Institute”, en gastheer was Centrum voor Vakopleidingen “Leerbouwen”.
Meer dan 150 aanwezigen zagen hoe verschillende organisaties hun kennis en ervaringen op het verduurzamingsvlak in de bebouwde omgeving met elkaar deelden in interactieve sessies.
Op het eind van de bijeenkomst is een gasvrije cv-ketel geïntroduceerd; toegepast in een nieuwe warmtestraat (> 500kW) die geplaatst is op het dak van “Leerbouwen”.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van ECI; www.eci.institute.

NB. Leerbouwen is er voor de mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. In goede samenwerking met het bedrijfsleven, gemeentes, UWV, Werk in Zicht en uitzendbureaus zorgen zij voor bouwopleidingen en cursussen op maat. Lees meer ….

IEA publiceert interessante informatie m.b.t. Energieopslag, EV’s, en RD&D Budget Database voor Energie-technologieën

IEA publiceert interessante informatie m.b.t. Energieopslag, EV’s, en RD&D Budget Database voor Energie-technologieën

Volgens IEA bereikte de inzet van energieopslag een recordniveau in 2018, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017.
Lees verder ….

Jaar 2018 was opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s (1,98 miljoen), waardoor de totale wereldwijde voorraad steeg naar 5,12 miljoen, volgens IEA. De omzet steeg in 2018 met 68% ….
Lees verder ….

Een zeer interessante RD&D Budget Database voor Energie-technologieën van het IEA stelt gebruikers in staat om trends in bestedingen van energietechnologieën in IEA-landen vanaf 1977 te volgen.
Lees verder …..