Laatste IPCC-rapport: “Urgent climate action can secure a liveable future for all”.

Laatste IPCC-rapport: “Urgent climate action can secure a liveable future for all”.

Voor het Engelstalige persbericht, klik hier.

Een relevant citaat uit dit persbericht: In 2018, IPCC highlighted the unprecedented scale of the challenge required to keep warming to 1.5°C. Five years later, that challenge has become even greater due to a continued increase in greenhouse gas emissions. The pace and scale of what has been done so far, and current plans, are insufficient to tackle climate change.”

Het volledige rapport is te vinden door hier te klikken.

Opmerking: IPCC staat voor: The Intergovernmental Panel on Climate Change.

Latest IPCC report: “Urgent climate action can secure a liveable future for all”.

Latest IPCC report: “Urgent climate action can secure a liveable future for all”.

For the English press release, please click here.

A relevant quote from this press release: “In 2018, IPCC highlighted the unprecedented scale of the challenge required to keep warming to 1.5°C. Five years later, that challenge has become even greater due to a continued increase in greenhouse gas emissions. The pace and scale of what has been done so far, and current plans, are insufficient to tackle climate change.”

The full report can be found, by clicking here.

Note: IPCC stands for: The Intergovernmental Panel on Climate Change.

[RVO] Total cost of ownership voor personenauto’s

[RVO] Total cost of ownership voor personenauto’s

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs een bijgewerkte versie van de ‘Handreiking Total cost of ownership (TCO)-berekening voor personenauto’s’ gepresenteerd. De kosten van de drie meest voorkomende aandrijflijnen worden met elkaar vergeleken: batterij elektrisch (BEV), benzine en diesel. Voor meer details, klik hier.

Toegang tot betaalbare Energie een basisrecht

Toegang tot betaalbare Energie een basisrecht

Introductie

Laat ik beginnen door te zeggen dat ik volledig achter de internationale klimaatdoelen sta, alhoewel ik steeds meer vraagtekens plaats bij de gekozen oplossingsrichtingen.

De laatste COP laat zien dat er een fundamenteel verschil van inzicht bestaat tussen de verschillende landen die deze wereldbol bevolken. En dan doel ik nog niet eens op de ‘Noord-Zuid discussie’. Maar refereer veel meer naar hoe de werkelijke machtsverhoudingen liggen, en hoe de belangen meespelen van grote internationale ondernemingen.

Ik heb het genoegen gehad om bij verschillende grote internationale ondernemingen te hebben gewerkt. En bij twee internationale ondernemingen mocht ik de leiding hebben, en richting geven aan nieuwe innovatiegebieden, die vooral voortkwamen uit de vele gesprekken met klanten (private en publieke sector).

Nu ik niet meer in de ‘operationele waan van de dag’ leef, en vooral terugkijk op mijn werkzame leven met het doel nog een zinvolle invulling aan mijn toekomstige leven te geven, plaats ik steeds meer vraagtekens bij de huidige aanpak m.b.t. klimaatveranderingen, gewenste aanpassingen in de samenleving, en de  ……… energieprijzen. Dit artikel richt zich op de energieprijzen, en ik verwijs de lezers graag naar andere berichten op deze website m.b.t. het klimaat en noodzakelijke veranderingen.

Het is niet een cynische blik van een persoon die ouder wordt. En ik zou ook zeker niet tot de groep “de beste stuurlui staan aan wal” willen behoren. Nee, het is voortborduren op de vele ervaringen, en discussies die ik op verschillend gebieden heb mogen voeren.

Energie moet een basisrecht zijn

We zijn de afgelopen decennia ontspoord door de liberalisering van energiemarkten en de concurrentie tussen de verschillende energie-aanbieders.

Ik vind het huidige systeem niet goed en de kosten die gemoeid zijn met de organisatie van de huidige energieleveringsketen zijn in mijn ogen veel te hoog.

Energie (elektriciteit en gas) zijn zaken waar alle bewoners recht op hebben tegen de laagst mogelijke kosten. En daar schort het nou precies aan.

Ik snap dat een wereldwijde energiecrisis, die mede is veroorzaakt door Rusland, een impact op de prijzen heeft. Maar hadden we de hele inkoopketen, het inschatten van risico’s en hoe daar invulling aan te geven, niet heel anders moeten organiseren?

Al vele jaren was bekend dat de afhankelijkheid van het Russisch gas vol risico is. Er zijn hierover vele interessante artikelen gepubliceerd zoals in het NRC van 21 oktober 2022. Daarin wordt haarfijn beschreven hoe de basis voor de huidige energiecrisis reeds decennia geleden gelegd is. Vele Nederlandse en internationale (lees Westerse) politici wisten dat het Russisch regime niet te vertrouwen is, maar men besloot toch intensieve gaszaken met Rusland te doen. De Energieleveranciers zijn op dit vlak meegelopen en hebben de risico’s ook anders ingeschat.

Achteraf gezien heeft toenmalig minister Koos Andriessen (begin jaren negentig), die zich volgens mij vierkant tegen liberalisatie keerde, in mijn ogen volkomen gelijk gehad. Zijn vrees was o.m. dat de liberalisering de voorzieningszekerheid zal aantasten.

Interessant is te melden dat zowel de Algemene Energieraad als de Adviesraad Internationale Vraagstukken regelmatig in de afgelopen 2 decennia gewezen hebben op de kwetsbare afhankelijke positie waarin Nederland zich heeft opgesteld.

Ik maak me zorgen over de energiearmoede die gaat ontstaan; simpel gezegd: mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, en/of de verwarming zo laag zetten dat dit allerlei comfort- en gezondheidsproblemen gaat opleveren. Anno 2022 kunnen we in Nederland dit toch niet accepteren !

De politiek moet met een wezenlijk ander energiesysteem komen dat recht doet aan de basisbehoeften van al haar inwoners.

Hoe een nieuw systeem eruit moet zien is onderwerp van discussie, maar het moet in mijn ogen de volgende elementen bevatten:

  • Baseer de eenheidsprijzen voor elektriciteit (kWh) en gas (m3) op een gemiddelde huishouding, waarbij onderscheid moet worden gemaakt in het type huis (bijv. grondgebonden woning of appartement op 6 hoog, wanneer gebouwd, wat kan wel/niet worden geïsoleerd, zonder de eigenaren met veel te hoge niet-realistische kosten op te zadelen). De huidige prijsplafond-voorstellen gaan al die kant op; alleen zijn de eenheidsprijzen nog steeds veel te hoog.
  • Als men meer verbruikt (bijv. men woont in een groot huis), dan betaalt men vanzelfsprekend meer. Maar ook in dit geval moet men niet afhankelijk zijn van de grillen van de markt en aanbod van veelal private energieleveranciers.
  • Geef een incentive voor energie besparen die afhankelijk kan worden gesteld op basis van jaar-op-jaar reductie van het verbruik. Maar realiseer dat energie besparen niet in alle situatie gemakkelijk is. Enerzijds omdat het type huis en de bouwaard vaak vele beperkingen opleveren. Anderzijds speelt het financiële draagvermogen mee, ondanks dat er wel wat ‘potjes’ zijn die aangesproken kunnen worden. Maar dit laatste is niet voor alle bewoners inzichtelijk.

Elektriciteit, gas en water zijn primaire elementen die wij als samenleving nodig hebben om de basisbehoeften te waarborgen. Wij zijn het verplicht om alle inwoners van Nederland die basisvoorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te bieden.

Thijs Aarten.

Results of COP 27 and its consequences

Results of COP 27 and its consequences

Whether we read the local media, or the international press releases and news releases by the COP, one thing is clear. The transition to a more sustainable energy system is not progressing as one would hope for.

From the COP 27 website, we quote the following:

  • On 20 November, the 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP27), that took place in the Egyptian coastal city of Sharm el-Sheikh, concluded with a historic decision to establish and operationalize a loss and damage fund.
  • Welcoming the decision and calling the fund essential, UN Secretary-General António Guterres said that more needs to be done to drastically reduce emissions now. “The world still needs a giant leap on climate ambition.” “The red line we must not cross is the line that takes our planet over the 1.5 degree temperature limit,” he stressed, urging the world not to relent “in the fight for climate justice and climate ambition.” “We can and must win this battle for our lives,” he concluded.
  • From 6 to 20 November, COP27 held high-level and side events, key negotiations, and press conferences, hosting more than 100 Heads of State and Governments, over 35,000 participants and numerous pavilions.

This is a positive result, but scrolling through the statements and comments issued by various media, I conclude that the COP hasn’t resulted in the necessary actions. That only last-minute steps were taken, show an underlying problem: fundamental different views on how to tackle the issue of climate change and how to finance its costly measures.

Few recent quotes from the UN Secretary-General describing the concerns:

  • “COP27 is scheduled to wrap up in 24 hours but countries remain divided on several significant issues including ‘loss and damage’, the UN Secretary-General said on Thursday, urging parties to rise to the urgency of the moment and agree on real solutions to solve the greatest challenge facing humanity. “
  • “There is clearly a breakdown in trust between North and South, and between developed and emerging economies. This is no time for finger-pointing. The blame game is a recipe for mutually assured destruction,” António Guterres told journalists at the Sharm el-Sheikh International Conference Centre. The UN chief urged countries to deliver the kind of meaningful action that people, and the planet, so desperately need. “The world is watching and has a simple message: stand and deliver,” he underscored.

Refer for further details to: https://www.un.org/en/climatechange/cop27

For some time now, I haven’t published a blog as I’m wondering more and more about our energy systems and executed approaches in the Western world. Looking particularly at the Netherlands, I’m not so hopeful that we will meet the 2030 targets, let alone the one’s for 2050. My believe in nuclear power is growing by the day, as this will speed up the transition, besides the necessary growth in solar and wind energy, and use of renewable gases. Sure, we’ll introduce other risks, but what’s worse ? But irrespective of the above, our collective focus should be on an integral approach of addressing climate change in a responsible way.

Thijs Aarten.

Dutch Climate and Energy Outlook 2022

Dutch Climate and Energy Outlook 2022

Blog published on the Dutch part of the website with title: Dutch Climate and Energy Outlook 2022 (“Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV)”)

The article focuses on a report recently issued by PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.

For details, please click here.

Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV)

Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV)

Ik heb al een tijd lang geen blog gepubliceerd, omdat ik steeds meer vraagtekens plaats over onze energiesystemen (met name in de westerse wereld). En als ik dan naar Nederland kijk, heb ik niet zoveel hoop dat we de doelstellingen voor 2030 zullen halen, laat staan die voor 2050.

Planbureau voor de Leefomgeving kwam recentelijk met haar rapport “Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV)”.

Op haar website stelt PBL: “De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 39-50 procent in 2030 ten opzichte van 1990, uitgaande van het vastgestelde en voorgenomen beleid. Daarmee is het kabinetsdoel om in 2030 55 procent minder uit te stoten dan in 1990 nog niet in zicht.”.

Ik verwijs graag naar de relevante link: https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2022

Op een recent gehouden congres (Dag van het Klimaatakkoord in Utrecht) stelden de IPCC-auteurs, w.o. mijn voormalig Ecofys collega Kornelis Blok, dat landen zoals Nederland véél sneller zouden moeten gaan.

Wat niet helpt in Nederland zijn de beperkingen die de huidige (elektriciteits-) netwerkinfrastructuur geeft op te veel plekken. Te veel problemen ontstaan hierdoor bij lokale aansluitingen van bijv. zonnepaneleninstallaties.

Ook moet er meer aandacht komen voor de grootschalige introductie van groengas als alternatief voor aardgas.

Alleen heeft deze terechte focus in Nederland weinig effect wereldwijd als we de uitkomsten van COP 27 lezen. Ik wil niet zeggen dat we niets in Nederland moeten doen, maar het is een druppel op een gloeiende plaat als we de wereldwijde vereiste acties beschouwen. En dat zal de gemiddelde bewoner in Nederland wellicht ook gaan stellen.

De focus van velen op de energietransitie zit hem vooral in de euro’s en nog steeds niet voldoende op de klimaatconsequenties. En dit snap ik volledig als we alle crises bij elkaar optellen (Covid, stikstofproblematiek, energiecrisis, gebrek aan woonruimte) en de kostenconsequenties in ogenschouw nemen. Immers, vele mensen hebben het zwaar door de prijsstijgingen en hoe ze het hoofd boven water moeten houden.

Wel zie je meer bewegingen verschijnen, die met allerlei vervelende en onacceptabele acties de aandacht op het Klimaatprobleem vestigen. Ik snap hun frustraties, maar keur hun acties (zoals beschadigen van cultureel erfgoed) volledig af.

Ga op alle niveaus de dialoog aan en kom met onderbouwde argumenten.

Thijs Aarten.