40 middelgrote gemeenten stellen: ‘Overstimulering’ is géén argument voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen

40 middelgrote gemeenten stellen: ‘Overstimulering’ is géén argument voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen

40 middelgrote gemeenten stellen: ‘Overstimulering’ is géén argument voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Opmerkelijke conclusies uit een second opinion onderzoek uitgevoerd door Stichting Economisch Onderzoek (SEO) op verzoek van het G-40 stedennetwerk.

Volgens het G40-stedennetwerk: “De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 8 oktober het wetsvoorstel Afbouw Salderingsregeling voor kleinverbruikers ingediend. Met deze wet wordt één van de weinige maatregelen die de burger stimuleert om te investeren in lokale duurzame energie opzij geschoven. Reden voor de afbouw is de verwachting van ‘overstimulering’. Maar uit onderzoek in opdracht van het G40-netwerk blijkt dat overstimulering door behoud van de salderingsregeling niet is aangetoond. De minister baseert zijn wetsvoorstel op diverse onderzoeken, waaronder de door PWC uitgevoerde Evaluatieonderzoeken. Mede op grond daarvan wordt de conclusie getrokken dat er sprake is van ‘overstimulering’ als de bestaande salderingsregeling blijft voortbestaan. Het G40-netwerk heeft de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de UVA gevraagd een second opinion uit te voeren op de PWC-onderzoeken. Conclusie: overstimulering als motivator is niet verklaard aangetoond of onderbouwd.”. Lees meer …..

Een opmerkelijke maar ook zorgelijke conclusie. Immers: alles moet gedaan worden om bewoners en eigenaren van panden proactief aan verduurzaming te laten deelnemen. Plaatsen van zonnepanelen is één van die oplossingen. Laatste wat we willen zijn onnodige hindernissen.

Voor inzage in het rapport, klik hier.

Opmerking: Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan.