BMW i CEO Conventie Vision Full Electric 2030 in September 2017

BMW i CEO Conventie Vision Full Electric 2030 in September 2017

BMW i CEO Conventie Vision Full Electric 2030 in September 2017

Thijs Aarten: “Het is uitermate belangrijk om leiderschap te tonen in de hele verduurzaming van onze wereld. Elektrisch vervoer is daar een heel belangrijk onderdeel van. We moeten dit met zijn allen doen en ervoor zorgen dat we uiteindelijk voldoen aan de eisen die voortkomen uit het Verdrag van Parijs.”

Lees verder.