Boek “Ecologische Intelligentie” is nu uitgegeven

Boek “Ecologische Intelligentie” is nu uitgegeven

Boek “Ecologische Intelligentie” is nu uitgegeven

Op 18 februari 2021 heb ik het genoegen mogen hebben om het eerste exemplaar van het boek “Ecologische Intelligentie” door Daan Fousert in ontvangst te nemen.

In een eerdere blog op 23 januari jl., heb ik al een korte introductie geschreven en verwezen naar de introductiefilm, te zien op: https://www.daanfousert.nl/

Ons bewust worden van onze leefomgeving, hoe we in de maatschappij staan, hoe we omgaan met alles wat de aarde voorbrengt en dan vooral hoe wij als mensheid ervoor zorgen dat ook onze kinderen en de generaties daarna een acceptabel en goed leven kunnen hebben. Daan Fousert confronteert de lezer enerzijds met zijn reflecties die je behoorlijk aan het nadenken zetten, en anderzijds reikt hij ons in zijn boek prachtige hulpmiddelen aan. De introductie van Ecologische Intelligentie (EcQ) en de verbindingen die met de andere vier bekende intelligentieniveaus (IQ: cognitieve intelligentie; EQ: emotionele intelligentie; SQ: spirituele intelligentie; FQ: fysieke intelligentie) worden gelegd, zijn op zijn zachtjes gezegd verbluffend te noemen. Daan Fousert legt in zijn boek uit dat alle intelligentieniveaus integraal met elkaar verbonden zijn. Een mens is pas optimaal in balans als deze integraliteit volledig wordt beleefd en gevoeld.  Wel stelt hij dat ieder intelligentieniveau pas volwaardig en compleet kan worden beleefd als het voorliggende intelligentieniveau op orde is.

Wat het boek ‘Ecologische Intelligentie’ en alle andere middelen, die mij in de afgelopen decennia zijn aangereikt, in feite zeggen: gebruik beter wat we ontvangen en wat we bewust en onbewust al bezitten. En door het toepassen van deze middelen kunnen we het verschil maken in onze ambitie om een beter en mooier leefklimaat te creëren met elkaar nu en voor later. Dit boek biedt een toekomstperspectief en ik hoop daarom dat het een belangrijke bijdrage mag leveren aan een betere wereld. En dat de lezer de inspiratie vindt om zelf verder invulling te geven aan een betere samenleving, en de harmonie te vinden in zijn of haar fysieke omgeving en leefwereld, met respect voor de aarde en de natuur, in de meest brede zin.

Voor meer details, klik hier ….