CBS: 10% meer stroom uit hernieuwbare bronnen (eg. wind, zon) in NL in 2017.

CBS: 10% meer stroom uit hernieuwbare bronnen (eg. wind, zon) in NL in 2017.

CBS: 10% meer stroom uit hernieuwbare bronnen (eg. wind, zon) in NL in 2017.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland in 2017 t.o.v. 2016, 10% meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is opgewekt. Het aandeel duurzaam opgewekte stroom in het totale elektriciteitsverbruik is gestegen van 12,5% in 2016 naar 13,8% in 2017. In 2017 was de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 17 miljard kWh. En het aandeel zonne-energie was ca. 2,1 miljard kWh. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen in Nederland is in 2017 sterk toegenomen en wordt geraamd op meer dan 2,7 gigawatt. Echter, we hebben nog een lange weg te gaan om de Parijs doelstellingen te halen. En de potentie voor veel meer zonne-energie in Nederland is er. Lees meer ….