Compendium voor de Leefomgeving: Consumentenprijsindex van energie, gas en elektriciteit.