Compendium voor de Leefomgeving: Energieverbruik door huishoudens in NL, 1990-2018

Compendium voor de Leefomgeving: Energieverbruik door huishoudens in NL, 1990-2018

Compendium voor de Leefomgeving: Energieverbruik door huishoudens in NL, 1990-2018

Deze indicator beschrijft de ontwikkeling van het huishoudelijk energieverbruik (alle energiedragers), exclusief het verbruik voor vervoer. Lees verder …..

Huishoudelijk energieverbruik per inwoner (temperatuur gecorrigeerd): het energieverbruik per inwoner is tussen 1990 en 2018 met 19 procent gedaald van 32,8 naar 26,5 GJ per inwoner.
Door energiebesparende maatregelen als isolatie en de installatie van HR-ketels daalde het huishoudelijk aardgasverbruik met 28 procent van 27 GJ per inwoner in 1990 naar 19,5 GJ per inwoner in 2018.

In 2018 is het huishoudelijk elektriciteitsverbruik per inwoner 16 procent hoger dan in 1990. Ook het aandeel elektriciteit in het totale energieverbruik per inwoner steeg tussen 1990 en 2018, namelijk van 11,6 naar bijna 17 procent.