Concept Klimaat akkoord NL

Concept Klimaat akkoord NL

Concept Klimaat akkoord NL

Doorrekening Klimaatakkoord | 1 miljard extra investeringen nodig in elektriciteitsnet voor zonne-energie in Noord-Nederland
Een artikel in Solar magazine, met bovengenoemd ‘kop’, gepubliceerd 13 maart 2019 maakt bij ons wel wat los.

QUOTE ‘Als de groei van zonne-energie doorzet, moet in Noord-Nederland 1 miljard extra geïnvesteerd worden in het elektriciteitsnet om zonnepanelen aan te sluiten. Dit blijkt uit de doorrekening van het Klimaatakkoord.
Dit concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’. Dit rapport bevat de doorrekening van de effecten van het Ontwerp Klimaatakkoord dat in december is gepresenteerd.
De netwerkkosten zijn in beeld gebracht door TenneT en de 3 grootste regionale netbeheerders Stedin, Enexis en Liander. Daarbij is uitgegaan van aannames over de invulling van de productie van hernieuwbaar en ontwikkeling van de vraag die zijn afgestemd met het PBL. ‘Er is meegenomen dat er extra investeringen van circa 1 miljard euro in het hoogspanningsnetwerk nodig zijn indien zon-pv in Noord-Nederland groeit naar een capaciteit van 3 tot 4 gigawattpiek’, schrijft het PBL. ‘Vanaf 3 à 4 gigawattpiek zon-pv in Noord-Nederland is er extra transportcapaciteit nodig op het extra hoogspanningsnet (EHS), waardoor de investeringen circa 1 miljard euro hoger uitvallen.’ UNQUOTE

Het is toch al zo lang bekend dat er meer geïnvesteerd moet worden in onze infrastructuur. De schrijver van deze blog die, als voormalig directeur/CEO van KEMA en voormalig CEO van Ecofys, kennis heeft van deze onderwerpen, vraagt zich af waarom ons gezamenlijke voorspellingsvermogen niet in tijdige acties heeft geresulteerd. We hebben de kennis en moeten dus toch in staat zijn om maatschappij slimme oplossingen tijdig te kiezen en implementeren.
Aan de andere kant; deze problematiek geeft ruimte voor mooie alternatieven, zoals Opslag ! Immers, flexibiliteit en dus opslag is essentieel in de energie transitie. Vanwege die reden is een gerelateerd bedrijf, EnShared, lid van het Flexiblepower Alliance Network.

NVDE: Onderzoek ECN: Klimaatakkoord kan ruim 70.000 banen creëren
Interessant artikel; lees meer …..

CPB: Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord
De recente doorberekening ontwerp-Klimaatakkoord van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien wat de implicaties zijn van het bestaande klimaatbeleid en de verschillende plannen die het kabinet wil nemen, richting 2030.
Volgens de doorberekening wordt de gewenste CO2-reductie met de bestaande plannen niet gehaald, blijft de industrie achter in klimaattermen en worden vooral de lage inkomensgroepen getroffen in hun portemonnee. Het Kabinet reageerde hierop door bekend te maken dat de verhoging op de energiebelasting vanaf 2020 wordt teruggedraaid en door het instellen van een (nog nader te bepalen) ‘CO2-heffing’ voor bedrijven.
Lees meer ….