COP26, Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2021, en andere Referenties

COP26, Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2021, en andere Referenties

COP26, Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2021, en andere Referenties

COP26

De COP26 VN-klimaatconferentie, georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met Italië, vindt plaats van 31 oktober tot 12 november 2021 in Glasgow, VK. Laten we maar eens kijken wat de uitkomst van deze laatste conferentie zal zijn met betrekking tot nieuwe klimaatdoelen en vereiste acties op verschillende niveaus. Ondanks de eerdere COP’s en toezeggingen die wereldleiders op deze conferenties hebben gedaan, is de huidige beoordeling van de wereldwijde klimaatverandering nog steeds buitengewoon zorgwekkend.

Klik hier om naar de website van UNFCCC-COP26 te gaan.

———-

Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2021 (KEV 2021)

(NB. alle quotes uit het KEV 2021 rapport staan in Italic hieronder weergegeven).

Rapport geeft de volgende samenvatting: “De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38-48 procent in 2030 ten opzichte van 1990, uitgaande van het vastgestelde en voorgenomen beleid. Daarmee is het kabinetsdoel om in 2030 49 procent minder uit te stoten dan in 1990 nog niet in zicht.” Lees verder door hier te klikken.

De Infographic geeft altijd een handig en snel overzicht; zie de link (klik hier). De volgende Hoofdconclusies worden hierin beschreven:

 • Uitstoot broeikasgassen:
  • 2020: MOGELIJK: uitstoot komt in 2020 uit rond het Urgenda-doel
  • 2021: NEE: verwachte uitstoot ligt in 2021waarschijnlijk boven het Urgenda-doel
  • 2020: JA: EU-ESD emissiedoel 2013-2020 is ruim gehaald
  • 2030: NEE: Extra inspanning nodig om 49% reductie te bereiken
  • 2030: MOGELIJK: EU-ESR emissiedoel 2021-2030 is binnen bereik
 •  Hernieuwbare energie:
  • 2020: JA: doel gehaald na administratieve verrekening met Denemarken
  • 2030: MOGELIJK: doel ligt binnen de onzekerheidsbandbreedte
 •  Energiebesparing:
  • 2030: MOGELIJK: doel ligt binnen de onzekerheidsbandbreedte.

Belangrijk om te weten wie het KEV 2021 rapport heeft opgesteld. In het rapport wordt vermeld: “De Klimaat- en Energieverkenning 2021 is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO EnergieTransitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast stelt Wageningen University and Research (WUR) in opdracht van het PBL de ramingen op voor de veeteelt en akkerbouw en het landgebruik. Het PBL huurt ook kennis in bij Significance (luchtvaart) en Revnext (ontwikkeling elektrische personenauto’s).

———-

Verwijzing naar andere artikelen/blogs

In het verleden zijn er vele blogs verschenen op onze website; we verwijzen graag naar onze rubriek “Nieuws en evenementen” (klik hier).

Een recent artikel ging over het IPCC en Klimaatverandering (klik hier).

Het is duidelijk dat we wereldwijd veel aandacht besteden aan “Klimaatverandering en de invloed op de wereld en haar bevolking”. Er vinden gelukkig vele goede acties plaats, die al resultaat hebben. En we mogen ook alle individuele acties door burgers, en gezamenlijke lokale initiatieven door energie coöperaties/energy commons prijzen. Maar het is nog lang niet genoeg. Dus wij allen zijn zeer benieuwd wat er in de kranten wordt geschreven op 13 november 2021 als de COP26 een dag daarvoor, hopelijk succesvol, is afgesloten.