Cyber security voor laadinfrastructuur van elektrisch vervoer

Cyber security voor laadinfrastructuur van elektrisch vervoer

Cyber security voor laadinfrastructuur van elektrisch vervoer

Veiligheid van het net en privacy van gegevens worden bepalend voor de ontwikkeling van elektrisch vervoer. Door er nu voor te zorgen, voorkomen we incidenten. En dat wekt vertrouwen bij de consument. Daarom sluiten diverse partners zich aan bij het initiatief van Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur NKL en Innovatiecentrum ElaadNL om de basis te leggen voor een veilige groei van elektrisch vervoer in Nederland.

Oekraïne, 2015, een dag voor Kerst. Een operator van een energiecentrale ziet op een beeldscherm de cursor vanzelf bewegen. Die klikt systemen open en legt vervolgens een ondercentrale plat. De cursor klikt een volgend netwerk open. Weer valt een ondercentrale uit. Het telefoonnetwerk waarop mensen storingen kunnen melden, blijkt ook buiten werking. Niemand weet wat er gebeurt en wie getroffen is. Uiteindelijk zitten 200.000 Oekraïners door een hack zonder elektriciteit.

Welke impact zou zo’n hack op elektrisch vervoer kunnen hebben? Het elektrisch wagenpark is nu nog ‘gering’ met 100.000 voertuigen. Dat kan de komende jaren drastisch veranderen. Cybersecurity heeft invloed op die ontwikkeling: zie de impact van de problemen met de OV-chipkaart en de slimme meters.

Lees het volledige artikel op: www.nklnederland.nl/nieuws/cybersecurity/