EnShared product: Postcoderoos beheer module

EnShared product: Postcoderoos beheer module

EnShared product: Postcoderoos beheer module

Een postcoderoos project maakt het mogelijk voor lokale energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaren (VvE’s) om energie uit zonnestroom administratief te verdelen onder haar leden. Maar wat moet er allemaal voor worden geregeld?

Hieronder legt EnShared in 10 stappen uit hoe het proces werkt om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de Energiebelasting, ook wel Verlaagd tarief of Postcoderoos regeling genoemd.

 1. Een lokale energiecoöperatie of VvE selecteert een geschikt dak voor het plaatsen van een zonnestroom installatie. Hier kan EnShared bij ondersteunen middels de Energiekansenkaart
 2. Er wordt een een contract met de pandeigenaar afgesloten voor gebruik van het dak voor een periode van min. 15 jaar. De PCR-regeling wordt nl. gegarandeerd voor 15 jaar.
 3. Leden worden geworven die willen deelnemen in het PCR-project
 4. De coöperatie of VvE doet een aanvraag “Aanwijzing voor het verlaagde tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit” bij de Belastingdienst.
 5. De leden van de coöperatie of VvE sluiten ledenovereenkomsten waarin de verdeling van de opgewekte zonnestroom wordt vastgelegd.
 6. Een installateur wordt aangewezen die de mogelijkheden van het dak inventariseert en een passende zonnestroom installatie ontwerpt.
 7. De zonnestroom installatie wordt aangesloten op het net en produceert stroom. Deze stroom wordt verkocht aan een energieleverancier, middels een PPA*
 8. De leden van de coöperatie of VvE krijgen het deel wat aan hen is toegekend verrekend op hun eigen energierekening. De vergoeding hiervoor is gelijk aan een vrijstelling van de energiebelasting voor elektriciteit. **
 9. Jaarlijks moeten de ledenovereenkomsten worden vernieuwd en dienen deze bij de Belastingdienst en energieleverancier(s) bekend te zijn.

*PPA staat voor power purchase agreement, een contract voor de afname van stroom voor een vooraf bepaalde prijs per kWh.

*Dit betekent dat voor elke kWh die wordt opgewekt van ‘uw’ (deel) van de zonnestroom installatie, een korting op de energierekening wordt geboden ten hoogte van de energiebelasting (op dit moment EUR 0,12 €/kWh).

Een administratief proces

Met de Postcoderoos Beheermodule van EnShared kan een coöperatie of VvE in een groot deel van dit administratieve proces worden ontzorgd. Een aantal van de voordelen van de Beheermodule zijn:

 • Ledenadministratie – de beheer-module wordt standaard aangeboden met een administratie om leden en hun aandeel in de zonnestroom installatie te registreren.
 • Inzicht en monitoring – per lid wordt inzicht gegeven in het aandeel van zonnestroom wat hen toekomt. De productie van de zonnestroom installatie wordt hiermee afgezet tegen het eigen verbruik, waarmee inzicht wordt gegeven in uw eigen energiehuishouding.
 • Verdeling van stroom – op basis van de eigendomsverhoudingen die zijn vastgesteld door de VvE of Energie Coöperatie zal de opgewekte stroom moeten worden verdeeld onder de leden. Onze beheer module is hierop ingesteld, en biedt tevens de mogelijkheid om wijzigingen hierin door te voeren.
 • Verhuizing en wijzigingen – onze Beheermodule kan ook wijzigingen zoals bijvoorbeeld een verhuizing makkelijk registreren. Hiermee bent u als eigenaar dus extra flexibel in veranderingen binnen uw appartementencomplex, en is uw investering verzekerd om overgedragen te kunnen worden.
 • BTW boekhouding – de belastingdienst vereist dat VvE’s een BTW boekhouding moeten bijhouden over de opgewekte en verkochte zonnestroom. De Beheermodule vormt hierin de belangrijkste input.

EnShared verwacht de Postcoderoos Beheermodule binnen enkele weken live te hebben. Geïnteresseerde leden van PCR-projecten kunnen zich nu aanmelden voor een demo of voor meer informatie. Ga naar de website van EnShared en vraag meer informatie aan. Of lees verder over de PCR module op de EnShared website.