Er moet genuanceerd naar gas, als brandstof voor huishoudens en industrie, worden gekeken.

Er moet genuanceerd naar gas, als brandstof voor huishoudens en industrie, worden gekeken.

Er moet genuanceerd naar gas, als brandstof voor huishoudens en industrie, worden gekeken.

Recente studie van het “Gas for Climate” initiatief laat zien dat hernieuwbaar gas (waterstof, groen gas) slim kan worden ingezet via bestaande gasinfrastructuur. En een belangrijke rol kan spelen in het tot netto nul reduceren van Europese broeikasgasemissies in 2050. Lees meer ……

Verder …. Europese kaart hernieuwbaar gas 2018. Lees meer.

Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) hebben de Europese Biomethaankaart 2018 uitgebracht.