EU (nieuw) Klimaatdoelstellingsplan 2030

EU (nieuw) Klimaatdoelstellingsplan 2030

EU (nieuw) Klimaatdoelstellingsplan 2030

De Europese Commissie zegt op haar website:

Quote

Klimaatdoelstellingsplan 2030

Met het Commissievoorstel voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% vóór 2030 is Europa op de goede weg om tegen 2050 klimaatneutraal te worden

Op basis van een uitvoerige effectbeoordeling heeft de Commissie voorgesteld de EU-uitstoot van broeikasgassen sterker te verlagen dan gepland en deze ambitieuzere doelstelling voor de komende tien jaar te kiezen. De beoordeling laat zien hoe alle sectoren van de economie en de samenleving hieraan kunnen bijdragen en welke beleidsmaatregelen nodig zijn om het nieuwe doel te bereiken.

Doelstellingen

  • Een ambitieus en kostenefficiënt parcours uitzetten naar klimaatneutraliteit in 2050
  • Groene banen stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen verder verlagen zonder dat dit ten koste van de groei gaat
  • Internationale stimuleren hun ambitie te verhogen om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken en zo de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen

Unquote

Met deze laatste reductie nemen de ambities van de EU significant toe: eerder was een reductie van 40 procent afgesproken. Goed nieuws dus !

Maar er is veel werk aan de winkel om dit te bereiken. Dit nieuwe plan biedt ons echter verschillende kansen.

Lees meer …..