Grote kansen voor hernieuwbaar gas

Grote kansen voor hernieuwbaar gas

Grote kansen voor hernieuwbaar gas

Uit een recent onderzoek van Navigant voor het “Gas for Climate consortium” blijkt dat een slimme combinatie van waterstof en groen gas te samen met elektriciteit de optimale manier is om het energiesysteem CO2-vrij te maken. Goede gasinfrastructuur zal nodig zijn in NL om het aandeel hernieuwbaar gas voor 2050 voldoende op te schalen voor de realisatie van een CO2-vrij en duurzaam energiesysteem tegen de laagste kosten.

Zie voor meer details Navigant website.

Of lees de informatie op de Gasunie website.

Bovenstaand bericht is een bevestiging wat wij al tijden gefundeerd stellen.
Dus laten we wat we nu hebben, zeer goed conserveren. En vooral nuance in de discussie aardgasvrij brengen. We realiseren ons dat er verschillende oplossingen voor woningen en bedrijven de komende decennia naast elkaar blijven bestaan; aardgas afhankelijke oplossingen, hybride oplossingen en zgn. all-electric. Wij weten dat heel Nederland all-electric maken niet realistisch is gelet op kosten, fysieke (on)mogelijkheden, de te nemen maatregelen, tijd die hiervoor nodig is, enz. De aardgastransitie kost tijd en zal gefaseerd moeten gebeuren, daar waar men een beslissing heeft genomen om in een wijk en/of regio ‘aardgasvrij’ te willen worden. Wij realiseren ons dat met de (in het algemeen) goede gasinfrastructuur in Nederland er talloze andere oplossingen in het verschiet liggen op het vlak van groengas en waterstof. En dat hier dus optimaal gebruik van moet worden gemaakt. Bij transitieoplossingen moet er vooral ook naar zgn. ‘no-regret’ oplossingen worden gekeken; immers we kunnen niet alles in één keer doen. En het moet betaalbaar blijven.