IEA: monitoren voortgang schone energie

IEA: monitoren voortgang schone energie

IEA: monitoren voortgang schone energie

Het IEA volgt de voortgang van schone energie, door de meest recente informatie te beoordelen over hoe belangrijke energietechnologieën en -sectoren bijdragen aan de wereldwijde transitie van schone energie. Het laat zien dat 7 technologieën op schema liggen (bijv. zon-pv, energieopslag), 19 vereisen meer inspanningen (bijv. offshore wind, waterkracht) en 13 liggen niet op schema (bijv. geothermische energie, CCUS in industrie). Lees verder ….