IRENA (April 2020): Global Renewables Outlook

IRENA (April 2020): Global Renewables Outlook

IRENA (April 2020): Global Renewables Outlook

IRENA’s Global Renewables Outlook, uitgegeven in april 2020, presenteert diverse interessante scenario’s; ook in de context van wereldwijde economische stimulerings- en herstelplannen n.a.v. de COVID-19 crisis. Klik hier voor meer informatie.

De uitdagingen voor het waarborgen van duurzaamheid, het versterken van veerkracht en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen kunnen niet afzonderlijk worden bekeken, maar moeten vanuit een holistisch oogpunt worden aangepakt. De gezondheids-, humanitaire en economische crises als gevolg van de COVID-19 pandemie zouden een koolstofarme samenleving moeten versnellen, aangezien dit allerlei kansen biedt. Zie ook onze blog van 19 april jl.; klik hier voor meer informatie.