Kennisplatform Windenergie – wie zijn wij?

Kennisplatform Windenergie – wie zijn wij?

Kennisplatform Windenergie – wie zijn wij?

Wie zijn wij? Het Kennisplatform Windenergie is een initiatief van bij windenergie betrokken organisaties. De doelen van de pilot van het Kennisplatform Windenergie zijn: onafhankelijk de beschikbare kennis over mogelijke (gezondheids-)effecten van geluid door windturbines duiden, en een veilig platform bieden voor dialoog tussen de groepen van belanghebbenden (omwonenden en hun belangenorganisaties, bedrijfsleven, overheid, en onderzoek/onderwijs).

Voor deze pilot “Geluid van windturbines en mogelijke (gezondheids-)effecten” levert het Rijk een financiële bijdrage in de vorm van een opdracht aan RIVM voor het opzetten en begeleiden van deze pilot samen met Aarten Wind Solutions (AWS), Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN), Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst – Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GGD-GHOR Nederland) en Energy Academy Europe/Rijksuniversiteit Groningen (EAE/RUG). De pilot is september 2014 gestart en loopt tot 1 april 2015.

Lees verder op RIVM.nl