Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) artikel: “ons laadwerk is te danken aan succesvol poldermodel”

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) artikel: “ons laadwerk is te danken aan succesvol poldermodel”

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) artikel: “ons laadwerk is te danken aan succesvol poldermodel”

Klik hier om het artikel te lezen.

Begin 2014 kwam een enthousiaste groep mensen uit de private, publieke en semipublieke sector samen, wat resulteerde in de oprichting van het ‘Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur’ (NKL).

NKL heeft sinds 2014 relevante bijdragen geleverd aan de openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Nederland en daarbuiten. En ik ben er trots op dat ik onderdeel ben geweest van dit team.

Met veel plezier was ik 6 jaar bestuurslid van de stichting NKL. Aan deze betrokkenheid kwam een einde na het beëindigen van mijn tweede en laatste termijn in november 2020.

Ik zal een groot voorstander en ambassadeur van de stichting NKL blijven, en wens het nieuwe bestuur en alle NKL medewerkers veel succes.

Voor meer informatie verwijs ik naar: https://www.nklnederland.nl/

Thijs Aarten