NKL: De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het Klimaatakkoord

NKL: De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het Klimaatakkoord

NKL: De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het Klimaatakkoord

In de NAL staat dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Dat betekent dat er 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen op de weg komen. Om die te kunnen laden, zijn naar schatting 1,7 miljoen laadpunten nodig. Daarnaast wordt een sterke groei verwacht in elektrisch transportvervoer. De afspraken die zijn vastgelegd in de NAL, moeten ervoor zorgen dat aan de laadbehoefte van al die voertuigen kan worden voldaan.
Lees meer ….