Benchmark 2017: van kosten reductie naar professionele markt

Benchmark 2017: van kosten reductie naar professionele markt

Benchmark 2017: van kosten reductie naar professionele markt

Introductie Volwassenheidsmodel Publiek Laden Elektrisch Vervoer

NKL – Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur presenteert de resultaten van de Kostenbenchmark 2017. De kostendaling van publieke laadinfrastructuur zet in 2017 door richting de 35%. Samen met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen komt NKL tot de conclusie dat de focus in 2017 verschuift van kostenreductie naar professionalisering van de markt. Om verdere ontwikkeling van de markt te faciliteren, introduceert NKL het volwassenheidsmodel Publiek Laden van Elektrisch Vervoer.

Trend kostendaling zet door naar 40%
De trend van kostendaling zoals vastgesteld in 2016 zet in 2017 door. De eenmalige kosten zijn, ten opzichte van 2013 (uitgangsjaar), in 2017 afgenomen met bijna  35%. De verwachting is dat deze trend naar 2020 doorzet, inclusief de toename van het verbruik (kWh) per laadpaal per dag. Uit de Benchmark volgt de verwachting dat de eenmalige en periodieke kosten in 2020 tot 40% zullen dalen. Dit levert een bijdrage aan de positieve business case voor publiek laden. Lees het rapport op: Uitkomst benchmark 2017 kosten & opbrengsten publieke laadpaal 2013 – 2020

Bron: nklnederland.nl/nieuws/