[sept. 2018] gewenste CO2 reducties lopen ver achter

[sept. 2018] gewenste CO2 reducties lopen ver achter

[sept. 2018] gewenste CO2 reducties lopen ver achter

Interessant artikel in FD dd. 15 september 2018, waarin het zgn. wereldwijde ‘Klimaatgat’ nader wordt toegelicht. N.a.v. de conclusies van de “Paris agreement’ in 2015, hebben bijna 200 landen een zgn. NDC (Nationally Determined Contributions) ingeleverd, waarin de CO2 doelen vermeld staan. De praktijk blijkt echter dat er wereldwijd nogal wat afwijkingen zijn. Het is zorgelijk deze tussentijdse stand van zaken te lezen, omdat we de toekomstige temperatuurstijging niet onder 2 graad lijken te houden. Dus actie is nodig, ook al schijnen veel landen dit nog niet volledig te begrijpen.

Zie dan ook de analyse en werk door de “Climate Action Tracker”; een organisatie waar Ecofys/Navigant een belangrijke bijdrage aan geeft; lees meer ….

Zie ook de grafiek met de geprojecteerde temperatuurontwikkeling over de komende jaren, als functie van beleid en daadwerkelijke acties; lees meer ….