Solar Magazine publiceert interessant artikel over Opslag & Thuisbatterijen

Solar Magazine publiceert interessant artikel over Opslag & Thuisbatterijen

Solar Magazine publiceert interessant artikel over Opslag & Thuisbatterijen

De titel van het artikel in Solar Magazine luidt: “De Nederlandse netbeheerders en Energy Storage NL willen dat de rijksoverheid vasthoudt aan het afbouwpad van de salderingsregeling voor zonnepanelen en een subsidie van 30 procent voor thuisbatterijen invoert”. Voor verdere informatie, verwijzen we graag naar dit interessante artikel; klik hier voor mee informatie.

In eerdere blogs op onze website hebben wij veelvuldig verwezen naar het belang van elektriciteitsopslag in de algehele verduurzaming van de bebouwde omgeving. We refereren o.m. naar: