“Virtual Energy Plants through Energy Commons”

“Virtual Energy Plants through Energy Commons”

“Virtual Energy Plants through Energy Commons”

Update n.a.v. wijziging in 2e helft 2020.

We verwijzen graag naar de website van de stichting Future Energy Systems die een Position Paper heeft gepubliceerd: “Virtual Energy Plants through Energy Commons”.

Dit Position Paper beschrijft op hoofdlijnen het Energy Commons gedachtegoed. Het is een belangrijke aanzet om samen Energy Commons op te zetten en technologie daarvoor in co-creatie te ontwikkelen en slim toe te passen. Lees meer ….