Stichting Future Energy Systems

Stichting Future Energy Systems

Stichting Future Energy Systems

Op 14 augustus 2020 is de Stichting Future Energy Systems (hierna: FES) opgericht. FES heeft als doel het bundelen van krachten binnen verschillende sectoren op het gebied van energie, – gebiedsontwikkeling en sociale innovatie ten einde bij te dragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving. Wat de stichting motiveert is samenwerking en co-creatie, leren van ervaringen, en elkaars complementariteit in ons aller voordeel laten werken. Slagvaardigheid, met een sterke ondersteunende organisatie. De ondersteuning van energie coöperaties en buurten en het helpen opzetten van energy commons is de core focus. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst, en de ANBI status zal worden aangevraagd. Zie voor meer informatie: https://fes.institute/

In oktober 2019 was de stichting Energy Commons Institute (ECI) opgericht. Vanwege voortschrijdend inzicht m.b.t. de doelstellingen en gelet op de ervaringen in het afgelopen jaar, is besloten de stichting een andere naam te geven en de stichting ECI op te heffen. Dit past bij het gedachtegoed en de activiteiten van de sociale en duurzame innovaties die de initiatiefnemers voorstaan. Deze nieuwe stichting FES heeft – net als ECI – een onafhankelijk visie op technologische ontwikkelingen die de energie-transitie bevorderen. Met de wetenschap en ontwikkelingen van nu past daar een aangescherpte missie en nieuwe aanpak bij. Een voorbeeld van de activiteiten van de nieuwe stichting FES is het ondersteunen van energiemarkten voor het poolen van flexibiliteit waarbij baten zoveel mogelijk terugvloeien naar huishoudens. Een ander voorbeeld is het ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën en software, op basis van Open Source principes, die noodzakelijk zijn om een betaalbare energietransitie voor huishoudens en bedrijven mogelijk te maken. Met deze herijking sluit de nieuwe stichting naadloos aan bij de recent gepresenteerde visie van Europa: “Herstel en voorbereiding voor de volgende generatie”; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_940