TenneT rapport: Monitoring leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland

TenneT rapport: Monitoring leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland

TenneT rapport: Monitoring leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland

Leveringszekerheid van elektriciteit is in Nederland op de korte termijn geen issue. In het kader van de (hopelijk) sterker groeiende energie transitie en de grotere afhankelijkheid van duurzaam opgewekte energie (wind en zon), komt het zeer interessante TenneT rapport met nuttige constateringen en adviezen.

Dit rapport toont de noodzaak van effectief integraal Europees energiebeleid. Interconnecties tussen landen zijn hierbij cruciaal. Het rapport laat ook de noodzaak zien van goede monitoringmethodieken. Voor meer informatie verwijzen we naar: https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/publicaties/rapport-monitoring-leveringszekerheid/

Als we het TenneT rapport doorlezen dan komt de studie van de European Climate Foundation (ECF) uit 2010, waar o.m. KEMA bij betrokken is geweest, helder naar boven. In eerdere blogs hebben we hier al eens over geschreven, maar we maken graag nogmaals verwijzing naar de website Roadmap 2050; https://www.roadmap2050.eu/. Het is zeker de moeite waard om de verschillende studies te lezen en daarover te reflecteren, ook al zijn we nu 11 jaar verder.