Vereniging Elektrische Rijders heeft de Gouden Stekker uitgereikt aan Bert Klerk

Vereniging Elektrische Rijders heeft de Gouden Stekker uitgereikt aan Bert Klerk

Vereniging Elektrische Rijders heeft de Gouden Stekker uitgereikt aan Bert Klerk

Deze waardering is voor Bert Klerk’s grote verdiensten voor de ontwikkeling van elektrisch rijden in Nederland.

Het geeft ons veel genoegen hier een kort bericht aan te wijden. Thijs Aarten heeft het genoegen gehad om sinds de oprichting in 2014 tot eind 2020 met hem in het NKL bestuur te hebben samengewerkt. (NKL = Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur). Verder was Bert Klerk van 2013 tot 2020 voorzitter van het Formule E-Team, het adviesorgaan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het Formule E-Team werken overheden, bedrijfsleven en kennis -en consumentenorganisaties samen, met als doel om elektrisch rijden in Nederland te versnellen. Daarnaast was Bert Klerk tot februari 2021 voorzitter van de Stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Dank Bert voor je visie en leiderschap !

Lees meer door hier te klikken.