Waterstof; vele belangrijke ontwikkelingen gaande, hieronder worden een paar genoemd ….

Waterstof; vele belangrijke ontwikkelingen gaande, hieronder worden een paar genoemd ….

Waterstof; vele belangrijke ontwikkelingen gaande, hieronder worden een paar genoemd ….

Waterstof direct halen uit zonne-energie en windenergie. Dit zijn kostentechnisch en energetisch gezien zeer interessante ontwikkelingen. Meer informatie volgt t.z.t.

Maritiem Nederland: Studie brengt haalbaarheid waterstof als brandstof in kaart
De 123 pagina’s tellende studie van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen brengt de trends en perspectieven voor het gebruik van waterstof in de binnenvaart in kaart. Over de haalbaarheid van waterstof als brandstof bestaat volgens de onderzoekers geen twijfel.

Zeeuwse gasleiding wordt waterstofleiding: eerste stap naar landelijk netwerk.

Gasunie: De Waterstof Coalitie – concrete plannen voor een vliegende start van de waterstofeconomie
Een groep van 27 milieuorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven, waaronder ook Gasunie, heeft vorige week een concreet voorstel neergelegd bij de onderhandelingstafels voor het Nederlandse Klimaatakkoord. Lees meer ….

Enpuls: Onderzoek opwek Groene Waterstof
Is de productie van groene waterstof economisch haalbaar? Enpuls onderzocht dit in samenwerking met TNO en DNV GL. Lees de resultaten in 3 rapporten en de samenvatting.
Opmerking: het feit dat we hier naar verwijzen wil niet zeggen dat we alle conclusies onderschrijven. Maar het laat zien dat waterstof volop in de belangstelling staat.
Wij geloven in grootschalige toepassing van waterstof op industrieel gebied, in de bebouwde omgeving, en als brandstof voor vrachtverkeer en scheepvaart. Dat er nog werk aan de winkel is, mag duidelijk zijn.