Wereldwijde opschaling van zon- en windenergie en wat staat ons te wachten?

Wereldwijde opschaling van zon- en windenergie en wat staat ons te wachten?

Wereldwijde opschaling van zon- en windenergie en wat staat ons te wachten?

Het onderzoeksbedrijf BloombergNEF (BNEF) opende een recent artikel met de volgende zinnen: ” Solar PV and onshore wind are now the cheapest sources of new-build generation for at least two-thirds of the global population.” En ze gingen verder in dezelfde paragraaf: ” Battery storage is now the cheapest new-build technology for peaking purposes (up to two-hours of discharge duration) in gas-importing regions, like Europe, China or Japan.”

Het onderzoek van BNEF bevestigde onze eigen mening dat er een grote structurele verandering in ons energiesysteem plaatsvindt. International Energy Agency (IEA) benadrukte in een ander artikel niet alleen het feit dat de Covid-19 pandemie de grootste schok voor het wereldwijde energiesysteem heeft veroorzaakt in de laatste zeven decennia, maar ziet ook een grote verschuiving naar koolstofarme bronnen van elektriciteit. IEA stelt in een recent bericht: “low-carbon sources are set to extend their lead this year to reach 40% of global electricity generation”.

Betaalbare batterijopslag zal de integratie van gedecentraliseerde duurzame energieopwekking op grote schaal aanzienlijk verbeteren, wat mooie voordelen gaat opleveren voor individuele huishoudens en bedrijven.

Zeer interessante rapporten en nieuwsfeiten en wij raden u daarom de volgende artikelen te lezen: