Zijn elektrische auto’s net zo veilig als auto’s op brandstof? En is meer bekend over veiligheid in afgesloten ruimtes?

Zijn elektrische auto’s net zo veilig als auto’s op brandstof? En is meer bekend over veiligheid in afgesloten ruimtes?

Zijn elektrische auto’s net zo veilig als auto’s op brandstof? En is meer bekend over veiligheid in afgesloten ruimtes?

Adviesbureau CE Delft concludeert dat elektrische auto’s net zo veilig zijn als auto’s op brandstof.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en namens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft CE Delft een onderzoek uitgevoerd. Lees meer ……

Er is ook naar de veiligheid van auto’s in afgesloten ruimtes (parkeergarages) gekeken. Parkeergarages moeten in Nederland voldoen aan het Bouwbesluit 2012 (Rijksoverheid, 2011). Echter in het vermelde rapport zijn de veiligheidsconclusies nog niet helder.

Een relevante quote uit het rapport: In opdracht van het ministerie van BZK werkt het normalisatie instituut NEN aan een NEN-norm voor integrale brandveiligheid van parkeergarages. Het ministerie van BZK beziet aansluitend hierop mogelijke aanpassingen van de bouwregelgeving. De verwachting is dat de nieuwe norm in 2021 van kracht zal worden, waarna deze in bouwregelgeving kan worden opgenomen. Deze nieuwe versie zal waarschijnlijk alleen gelden voor nieuwbouw maar gemeenten kunnen ervoor kiezen om deze ook verplicht te stellen voor bestaande bouw. In de nieuwe versie zullen elektrisch (en andere alternatief) aangedreven voertuigen worden meegenomen. Hoe dit wordt vormgegeven is niet naar voren gekomen uit literatuur en interviews. Er zijn daarnaast regionale verschillen in eisen en voorschriften: momenteel stellen bijvoorbeeld niet alle gemeentes dezelfde eisen aan parkeergarages waarin laadpalen zijn gerealiseerd”.

Een laatste relevante quote uit het rapport: “Ons beeld is dat de regelgeving voor (brand)veiligheid in parkeergarages in relatie tot voertuigen mogelijk niet afdoende is. Echter geldt dit voor auto’s in het algemeen en niet alleen voor elektrische auto’s. Het ministerie van BZK heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een norm over integrale brandveiligheid van parkeergarages. Bij ons is niet bekend hoe de norm wordt vormgegeven.“.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.