Zonatlas NL B.V. is opgericht

Zonatlas NL B.V. is opgericht

Zonatlas NL B.V. is opgericht

De oprichting van Zonatlas NL B.V. per 15 december 2015 is het resultaat van de samenwerking tussen EnShared en KENA BM UG. Samen hebben zij de Zonatlas activiteiten overgenomen van de oorspronkelijke initiatiefnemer, tetraeder.solar GmbH.

Zonatlas heeft als doel haar basis als onafhankelijk platform te versterken en daarmee nog beter uitgerust te zijn om de lokale energie transitie te ondersteunen. Zonatlas wil daarmee het gat tussen technologische oplossingen en de praktische vragen van vele Nederlanders overbruggen.

Lees hier meer over deze nieuwe ontwikkelingen.

Zonatlas versterkt haar basis als onafhankelijk platform en is daarmee nog beter uitgerust om
de lokale energie transitie te ondersteunen. Zonatlas wil daarmee het gat tussen
technologische oplossingen en de praktische vragen van vele Nederlanders overbruggen.

Zonatlas wil de komende jaren doorgroeien van een succesvolle website naar een onafhankelijk
platform waar consumenten terecht kunnen voor meer dan alleen inzicht in de zonne-energie
potentie van hun dak. Ook zal Zonatlas het platform worden waar ze terecht kunnen met al hun
vragen over het opwekken en gebruiken van zonne-energie en overige duurzame energiebronnen. Dit
willen we bereiken door de consument mogelijkheden te bieden hun eigen duurzame energie
informatie eenvoudig vast te leggen in een persoonlijk dossier; ons doel is inzicht en informatie te
leveren die op maat gesneden is.

Door onze onafhankelijke positie in de markt dragen we actief bij aan het overbruggen van het gat
tussen alle nieuwe, complexe en technologische innovaties en de vragen die vanuit de consument
daarbij komen. Zonatlas beantwoordt de praktische vraag van de consument om een duurzame
oplossing te vinden, die past bij zijn situatie, en dus op maat gemaakt is. De markt is er tot nu toe niet
in geslaagd dit gat effectief te overbruggen. Dit heeft een vertragend effect op de energie transitie; in
onze ogen onwenselijk en onnodig.

De afgelopen jaren is Zonatlas de partner geworden van vele gemeenten. Deze gemeenten hebben
Zonatlas ingezet om haar burgers te informeren over specifieke verduurzamingsmogelijkheden. De
komende jaren wil Zonatlas deze relatie verder versterken door ontwikkelingen te realiseren die
aansluiten bij de behoeften van gemeenten, haar consumenten en lokale energie initiatieven.
Bas van der Peet, directeur van Zonatlas: “De combinatie van slim gebruik van publiek beschikbare
data (open data), de samenwerking met de diverse partners en onze kennis rondom implementatie
van lokale verduurzaming zie ik als een zeer goede basis om de energietransitie te ondersteunen”.
De afgelopen 4 jaar heeft Klimaatverbond Nederland de Zonatlas vertaald naar de Nederlandse
situatie, een actieve rol gespeeld in de doorontwikkeling van het instrument zelf en uitgerold over het
hele land. Nu het gebruik van Zonatlas gemeengoed is geworden, en haar bestaansrecht heeft
bewezen, gaat Klimaatverbond Nederland haar aandacht richten op andere activiteiten die de
energietransitie versnellen

De oprichting van Zonatlas NL B.V. per 15 december 2015 is het resultaat van de samenwerking tussen
EnShared en KENA BM UG. Samen hebben zij de Zonatlas activiteiten overgenomen van de
oorspronkelijke initiatiefnemer, tetraeder.solar GmbH.

Roel Aarten, directeur van EnShared: “De samenvoeging van de kennis, kunde, netwerk en ervaring
van onze twee bedrijven leidt tot een unieke combinatie die consumenten nog meer gaat
ondersteunen en helpen bij het faciliteren bij hun verduurzaming ambities”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van der Peet van Zonatlas NL B.V.
(Bas.vanderpeet@Zonatlas.nl ; tel +31-654223568); www.Zonatlas.nl