Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden van Aarten Energy Solutions B.V.

De Algemene Voorwaarden van Aarten Energy Solutions B.V. (hierna afgekort als AES) zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland, onder dossiernummer 56630905. Ze kunnen op verzoek worden toegezonden.
De Algemene Voorwaarden van Aarten Energy Solutions B.V. zijn van toepassing op de Werkzaamheden van AES voor een Opdrachtgever. Toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij overeengekomen door zowel de Opdrachtgever en AES en waarnaar uitdrukkelijk in de Opdrachtbrief wordt verwezen.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van AES mogen ten aller tijden worden aangepast zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. In geval dit relevant mocht zijn, wordt u aangeraden de Algemene Voorwaarden te controleren op wijzigingen.