Diensten

Onze huidige samenleving wordt getypeerd door toenemende klimatologische, maatschappelijke, financiële en energie gerelateerde uitdagingen. De visie van Aarten Energy Solutions (AES) is het samenwerken van alle wereldwijde stakeholders aan een samenleving waarin op de lange termijn een zodanig duurzaam evenwicht wordt gevonden dat er voldoende voedsel, water en energie voor een ieder wordt gewaarborgd. Vandaar dat de missie is om klanten leiderschap en kennis te bieden die hen ondersteunt bij de uitdagingen van morgen.

 

Aarten Energy Solutions (AES) biedt de volgende diensten aan:

Strategie & Bedrijfsadvies

AES geeft strategisch & bedrijfsadvies in de energie sector en aanverwante gebieden. Hierbij kan worden gedacht aan markt analyses, het uitvoeren van case studies, het maken van conceptuele ontwerpen en haalbaarheidsstudies.

Mergers & Acquisitions Advies

Bij M&A advisering kan het bijvoorbeeld gaan om operationele, technische en financiële analyses van ‘assets’, het geven van een kostenindicatie om deze ‘assets’ te verbeteren, verbeteren van de financiële bedrijfsvoering, etc..

Due Diligence

Due Diligence ondersteuning wordt gegeven op het gebied van technische, operationele en management processen en activiteiten. AES gebruikt haar kennis en ervaringen bij het beoordelen van de betreffende organisatie, door de organisatie en mens-kant duidelijk te belichten.

Project & Interim Management

AES ondersteunt klanten met complexe en tijdrovende projecten, door als vertegenwoordiger van de klant een senior project management rol aan te nemen. Daarnaast helpt AES bij het vinden van een interim oplossing door het invullen van die (tijdelijke) beschikbare directie of management positie.

De sleutelzin die centraal staat in onze activiteiten is
‘Veranderen in een duurzame samenleving’