Energie Portfolio

Introductie: samenwerking en context

Aarten Energy Solutions BV (AES) werkt nauw samen met EnShared’s vennootschappen. AES ondersteunt EnShared bij diverse ontwikkelingsactiviteiten op het energietransitie vlak, die uiteindelijk gaan resulteren in concrete producten en diensten die passen binnen de scope van EnShared Development BV en Zonatlas NL BV.

Daarnaast is Aarten Energy Solutions in het verleden betrokken geweest bij kennisplatforms en samenwerkingsverbanden die als hoofddoel hebben: impact creëren bij de gewenste maatschappelijke uitdagingen.

EnShared

Doordat hernieuwbare energie een steeds belangrijker maatschappelijke oplossing wordt, is EnShared van mening dat consumenten en ondernemers het best geschikt zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen energievoorziening. Daarom helpt EnShared huishoudens, VvE's, Woningcorporaties, (lokale) ondernemers en overheidsinstanties bij het vinden van oplossingen voor hernieuwbare energie. EnShared biedt klanten betaalbare en betrouwbare diensten en advies om hen te helpen hun eigen duurzame energievoorziening te ontwikkelen en te beheren.
Lees verder.

EnShared innovaties en integrale benaderingen

Warmtepompplein.nl

EnShared heeft in jaar 2020 het initiatief van Warmtepompplein.nl van Adviesbedrijf BDH overgenomen. Dit online informatieportaal is dé informatieplek voor consumenten over warmtepompen in woningen. Door deze samenwerking kunnen beide organisaties zich nog beter inzetten voor het verduurzamen van bestaande en nieuwe woningen. Naast het onafhankelijke zonne-energie platform Zonatlas is EnShared verheugd om met Warmtepompplein.nl meer woningeigenaren te helpen met de complexe verduurzamingvraagstukken waar zij mee worstelen.

Links:

Zonatlas

Zonne-energie is een belangrijke hernieuwbare energiebron die voldoet aan veel van de uitdagingen waarmee de wereld momenteel geconfronteerd wordt. Het installeren van zonnepanelen is echter een steeds moeilijker wordende taak. Zonatlas helpt daarom huishoudens door het zonne-energie potentieel van elk dak in Nederland te tonen. Het berekent het zonnepotentieel, de mogelijkheden en het financiële rendement van alle Nederlandse daken op een zeer nauwkeurige en toegankelijke manier. Zonatlas biedt huishoudens onafhankelijke informatie om hen te ondersteunen in hun keuzes voor duurzame (zonne-energie) energie.
Lees verder.

Handen_iStock_000008966588Large

Ondersteunen van duurzame maatschappelijke initiatieven

Kennisplatforms

Thijs Aarten is sinds jaren betrokken bij diverse kennisplatforms voor duurzame energie.

Tot en met november 2020 was Thijs Aarten gedurende een periode van 6 jaar bestuurslid van de Stichting ‘Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen‘ (NKL). Zijn bestuurslidmaatschap eindigde nadat zijn tweede en laatste termijn was verstreken.

In het verleden was hij betrokken bij '(pilot) Kennisplatform Windenergie' en het 'Kennisplatform Elektromagnetische velden en Gezondheid'.

Elk platform verbindt effectief de stakeholders met het doel om concrete bijdragen en oplossingen te vinden voor de verschillende uitdagingen op het gebied van energietransitie. Zij betrekken de samenleving en geven de diverse stakeholders een stem. Lees verder.

Energie hebben we dagelijks nodig en is één van de sectoren waarin zich momenteel een institutionele revolutie voltrekt. Dat biedt kansen voor nieuwe markten waarbij belangen van bewoners voorop staan. Het in 2020 gepubliceerde Opiniestuk “Virtuele Energiecentrales via Energy Commons” (klik hier voor meer informatie) laat de essentie en focus zien van bewonersdraagvlak, maar ook dat de energie transitie robuuste technologie en open source softwareoplossingen behoeft die moeten voldoen aan alle privacy randvoorwaarden.

Record aantal van 140.000 thuisbatterijen geïnstalleerd in Europa in 2020
Duurzame Energie, Energieopslag, Innovaties & Ontwikkelingen, NL, Portfolio NL, Schone energie, Zonatlas NL, Zonne energie
Van Thijs / december 3, 2021

Record aantal van 140.000 thuisbatterijen geïnstalleerd in Europa in 2020

Effectief en meer gebruik van duurzaam opgewekte energie in woningen (voornamelijk door zonnepanelen) vereist uiteindelijk opslagfaciliteiten in huis of in...

Lees verder
De Duurzame Woning: inzichtelijk maken van diverse mogelijkheden
Duurzame Energie, Energieopslag, Innovaties & Ontwikkelingen, NL, Portfolio NL, Schone energie, Warmtepompen, Zonatlas NL, Zonne energie
Van Thijs / november 29, 2021

De Duurzame Woning: inzichtelijk maken van diverse mogelijkheden

Er wordt veel geschreven over de gewenste verduurzamingsstappen in onze eigen woning of bedrijfsruimte. Vele eigenaren zijn individueel al goed...

Lees verder
Vereniging Elektrische Rijders heeft de Gouden Stekker uitgereikt aan Bert Klerk
Elektrisch vervoer, Kennisplatforms, NL, Portfolio NL
Van Thijs / maart 8, 2021

Vereniging Elektrische Rijders heeft de Gouden Stekker uitgereikt aan Bert Klerk

Deze waardering is voor Bert Klerk’s grote verdiensten voor de ontwikkeling van elektrisch rijden in Nederland. Het geeft ons veel...

Lees verder