EnShared

De ontwikkeling van een duurzame leefomgeving vereist een nieuwe vorm van (samen)werken.

EnShared, via haar vennootschappen en partners, biedt huishoudens, VvE’s, woningcorporaties, (lokale) ondernemers, burgerinitiatieven en overheidsinstanties, de helpende hand om opwekking van duurzame energie mogelijk te maken. (https://www.enshared.nl/). Het duurzaam opwekken en gebruiken van energie wordt in toenemende mate een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. EnShared gelooft dat consumenten en ondernemers prima zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen in hun energievoorziening.


Missie
"Klanten helpen bij het ontwikkelen en beheren van hun eigen duurzame energievoorziening op een betaalbare en betrouwbare manier."


Nieuwe dienst van EnShared: Warmtepompplein.nl

Warmtepompplein.nl is een onafhankelijk informatieportaal over warmtepompen voor verwarming en warm tapwater in woningen. Warmtepompplein.nl, oorspronkelijk een initiatief van BDH, wordt sinds begin 2022 beheerd door Zonatlas NL B.V.

Warmtepompplein.nl is een onafhankelijk, objectieve website over warmtepompen en verstrekt daarom expliciet geen specifiek advies, voorkeur of oordeel ten aanzien van merk, model of fabrikant voor warmtepompen en randapparatuur.

Dit portaal wil voorzien in informatiebehoefte naar warmtepompen in de breedste zin van het woord. De website is opgezet in samenwerking met vele uiteenlopende partijen (partners) die allemaal de mening onderschrijven dat onze manier van verwarmen zal veranderen omdat energiebesparing in woningen steeds belangrijker wordt in de nabije toekomst. De ontwikkelaars van Warmtepompplein.nl verwachten dat warmtepompen hierin een grote rol gaan vervullen en de informatiebehoefte naar warmtepompen toeneemt.

Contact: Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot dit informatieportaal of over warmtepompen, neem dan contact op via: https://www.zonatlas.nl/start/contact/.

Informatieportaal: https://warmtepompplein.nl/