Kennisplatforms

Thijs Aarten is vele jaren actief betrokken geweest bij nationale (Nederlandse) Kennisplatforms.

Effectieve aansluiting van belanghebbenden (voornamelijk inwoners en belangengroepen (omwonenden), bedrijven (ondernemingen), overheid, onderzoek en onderwijs - de zogenaamde 5 O's) met als doel concrete bijdragen en oplossingen te vinden voor de verschillende uitdagingen op het gebied van de "energieovergang" .

Proactief de samenleving bij de transitieplannen betrekken en de burgers het gevoel geven dat er naar hen geluisterd wordt.

De Kennisplatforms

KP_EVL

Nationaal Kennisplatform voor Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen (NKL)

Het NKL is bedoeld als een tijdelijk ondersteunend instrument voor deelnemende organisaties op het gebied van elektrische mobiliteit. Doel, omvang, governance, financiering en exploitatievoorwaarden zijn in detail geformuleerd. Meer achtergrond is verstrekt op de NKL website.

KP_WE

(pilot) Kennisplatform Wind Energie

Begin 2013 heeft Aarten Wind Solutions (AWS), de rechtsvoorganger van AES, samen met andere grote nationale en onafhankelijke organisaties het initiatief genomen om discussies te organiseren met vertegenwoordigers van (lokale) overheden, onderzoeksinstituten, ondernemers, onderwijsorganisaties en organisaties die de belangen van lokale bewoners, de zogenoemde 5 O's, voor het opzetten van een structuur die partijen bij elkaar kan brengen en die partijen kunnen ondersteunen om een gezamenlijk beeld te geven over hoe ze windenergie in Nederland lokaal kunnen opnemen. Meer informatie is te vinden op de RIVM website.

KP_EMV

Kennisplatform EMV

Het Kennisplatform Electromagnetische velden en Gezondheid (EMV) geeft duidelijkheid over publieke vragen of zorgen over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Voor meer informatie lees hier meer.